KOREA SEOUL NAMI EVERLAND SEOUL TOWER 5วัน3คืน

เกาหลีใต้

Not Rated จาก 0 รีวิว
0/5

ไฮไลท์แพ็คเกจ

เมนูพิเศษ! Shabu Shabu และ BBQ สไตล์เกาหลี พิเศษพัก! โซล 3 คืน

เช็คอิน “เกาะนามิ” ตะลุยสวนสนุก Everland สะพานโซยางคัง

Suwon Starfield Library พระราชวังเคียงบกกุง หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก

N Seoul Tower ช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง และย่านฮงแด และ Outlet 


กำหนดตารางการเดินทาง / ราคา


01-05 พฤษภาคม 2024
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿24,021.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿6,435.00
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยว
฿5,500.00
02-06 พฤษภาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿25,171.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿6,435.00
พักเดี่ยว
฿5,500.00

04-08 พฤษภาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿23,269.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿6,435.00
พักเดี่ยว
฿5,500.00

08-12 พฤษภาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿22,099.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿6,435.00
พักเดี่ยว
฿5,500.00

09-13 พฤษภาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿22,099.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿6,435.00
พักเดี่ยว
฿5,500.00

11-15 พฤษภาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿22,099.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿6,435.00
พักเดี่ยว
฿5,500.00

16-20 พฤษภาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿22,099.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿6,435.00
พักเดี่ยว
฿5,500.00

18-22 พฤษภาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿23,269.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿6,435.00
พักเดี่ยว
฿5,500.00

22-26 พฤษภาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿23,269.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿6,435.00
พักเดี่ยว
฿5,500.00

23-27 พฤษภาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿22,099.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿6,435.00
พักเดี่ยว
฿5,500.00

25-29 พฤษภาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿22,099.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿6,435.00
พักเดี่ยว
฿5,500.00

29 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2024
ผู้ใหญ่
฿22,099.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿6,435.00
พักเดี่ยว
฿5,500.00

31 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 2024
ผู้ใหญ่
฿23,269.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿6,435.00
พักเดี่ยว
฿5,500.00

กำหนดตารางการเดินทาง

วันแรก 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • 19.00

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป๋า

 • 22.20

  นำท่านเดินทางออกสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) เที่ยวบินที่ BX748

วันที่สอง 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เมืองชุนชอน – เกาะนามิ - สะพานโซยางคัง
 • 06.05

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน ที่มีชื่อเสียงด้านสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากมาย พาท่านเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในเมืองชุนชอนคือเกาะนามิ พาทุกท่านเดินชมเกาะนามิ (Nami island) เป็นสถานที่โด่งดังมาจากซีรีส์เกาหลีเรื่อง Winter Sonata (2002) โดยใช้เกาะนามิเป็นสถานที่ถ่ายทำฉากโรแมนติก และห้ามพลาดที่จะถ่ายภาพคู่กับรูปปั้นอย่าง เบยองจุน และชเวจีอู พระเอก-นางเอก จากซีรีส์เรื่องดังกล่าว ทำให้ที่นี่ถูกขนานนามให้เป็น "เกาะแห่งความรัก" เกาะนามิมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 270 ไร่ และมีลักษณะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว มีความสวยงามทั้งปี ให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติก สามารถถ่ายภาพเก็บเป็นความประทับใจได้

  เกาะนามี (เกาหลี: 남이섬, นามีซ็อม) ตั้งอยู่ที่เมืองชุนช็อน จังหวัดคังว็อน ห่างจ...

  เกาะนามี (เกาหลี: 남이섬, นามีซ็อม) ตั้งอยู่ที่เมืองชุนช็อน จังหวัดคังว็อน ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวันออก 63 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต้ เกาะนามีมีรูปร่างเหมือนใบไม้ลอยน้ำ เป็นเกาะกลางแม่น้ำฮัน ซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนช็องพย็อง[1] โด่งดังจากซีรีส์เรื่อง เพลงรักในสายลมหนาว ซึ่งใช้เกาะนามีเป็นสถานที่ถ่ายทำ เกาะนามีได้ชื่อตามนายพลนัมอี (อ่านว่า นา-มี) ที่รับราชการตั้งแต่อายุ 17 ปี บิดาอยู่ในตระกูลสูงศักดิ์ ส่วนมารดาเป็นเจ้าฟ้าหญิง เขานำทัพกวาดล้างจลาจลในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศได้ทั้งหมด และได้รับตำแหน่งสูงเมื่อยังมีอายุเพียง 26 ปี แต่หลังจากเปลี่ยนรัชกาลใหม่ เขาก็ถูกใส่ร้ายว่าเป็นกบฏ และถูกประหารชีวิตพร้อมกับมารดาและพวกรวม 25 คน ต่อมา หลังผลัดเปลี่ยนรัชกาลใหม่อีกครั้ง ได้มีการพิสูจน์พบว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดล้วนเป็นเท็จ เขาจึงได้รับคืนยศถาบรรดาศักดิ์ดังเดิม [2] เกาะแห่งนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามไปด้วยต้นเกาลัดและทิวสนเรียงราย ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะมีเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี [3]ใบไม้ต่างเปลี่ยนเป็นสีแดงสวยงาม และมีสุสานของนายพลนามี ซึ่งยังคงตั้งอยู่ ณ เกาะแห่งนี้ กาะนามิเกิดขึ้นจากผลของการกั้นน้ำเพื่อสร้างเขื่อน มีพื้นที่ประมาณ 270 ไร่ มีลักษณะเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว บนเกาะนี้มีชื่อเสียงในหมู่คนเกาหลีมานานเนื่องจากมีธรรมชาติที่สวยงามยังมีสัตว์เล็กๆอาศัยอยู่ตามธรรมชาติเช่น กระรอก กระแต นก หงส์ ห่าน รวมถึงนกกระจอกเทศด้วย และที่นี่จะนำสายไฟลงใต้ดินทั้งหมด เพียงรักษาความเป็นธรรมชาติเอาไว้ โดยช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวมามากที่สุดจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง เพราะต้นไม้มากมายที่นี่จะเปลี่ยนสีเหลือง สีแดง สีส้ม โดยเฉพาะทางเดินใต้ต้นแปะก๊วยที่จะเปลี่ยนใบเป็นสีเหลืองสดสวยงามมาก แต่ที่นี่คนจะเยอะตลอดทุกฤดู บนเกาะนามิยังมีสถานที่น่าสนใจอื่นๆนอกจากธรรมชาติที่สวยงาม คือสวนสนุก สวนน้ำ ที่พัก รีสอร์ท และยังมีลานกิจกรรมที่จะผลัดเปลี่ยนกันมาจัดแสดงทุกๆสัปดาห์ด้วย และที่นี่ยังมีจักรยานให้เช่ามากมายหลายแบบ ทั้งแบบธรรมดา นั่งได้หลายคน แบบใช้ไฟฟ้า เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการเที่ยวชมเกาะนามิด้วย มีรถไฟชมวิวที่จะวิ่งไปทั่วๆไปเกาะ มีมุมให้เดินเล่น นั่งเล่น หรือปิคนิคมากมายด้วยขนาดที่ใหญ่มากของเกาะ มีไฮไลท์สำคัญอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางกันมาท่องเที่ยวเยอะมากๆ โดยจะมีทางเดินใต้ต้นแปะก๊วยที่เปลี่ยนใบเป็นสีเหลืองสด มีต้นเมเปิ้ลที่จะเปลี่ยนสีใบเป็นสีแดงกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งเกาะ มีทางเดินใต้ต้นสดยักษ์ที่มีสีเขียวสด และอื่นๆอีกมากมาย สามารถใช้เวลาได้ตั้งแต่ครึ่งวันจนถึง 1 วัน มีร้านอาหารและคาเฟ่คอยให้บริการอยู่หลายร้านโดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของเกาะนามิ

 • เที่ยง

   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)

  เมนูทัคคาลบี้ Dak-kalbi หรือไก่ผัดเผ็ดเป็นอาหารเกาหลียอดนิยมที่ทำจากไก่หั่นเต๋าหมักในซอสโคชูจัง ที่มีมันฝรั่งหวานกะหล่ำปลีใบเพริลล์ต้นหอมต้นตำรับและส่วนผสมอื่นๆ

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเปิดประสบการณ์หวาดเสียวเดินเล่นบน สะพานโซยางคัง (Soyanggang Sky Walk) เป็นสะพานกระจกใสที่ยาวที่สุดในเกาหลีใต้ พื้นสะพานเป็นกระจกใสยาว 156 เมตร กว้าง 1.5 เมตร สูงจากพื้นดิน 70 เมตร บนสะพานสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบเอียมโฮ (Uiamho Lake) และภูเขาโดยรอบได้แบบ 360 องศา ปลายทางจะเป็นลานชมวิวให้เราได้ถ่ายภาพกับธรรมชาติที่สวยงาม

  Soyanggang Sky Walk สะพานกระจกใสที่อยู่ในเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน เป็นสถานที่ท่...

  Soyanggang Sky Walk สะพานกระจกใสที่อยู่ในเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่หลาย ๆ คนเลือกมาเยี่ยมชมกันเป็นจำนวนมาก ก็เพราะเมืองนี้เป็นที่ตั้งของเกาะนามิด้วยนั่นเอง จึงทำให้ใครที่มาเที่ยวเกาะนามิ ต้องขอแวะมาพิสูจน์ความหวาดเสียวกันสักหน่อย โดยสะพานโซยังกังเป็นสะพานกระจกใสที่มีความยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาที่เดินอยู่บนสะพานแห่งนี้จะสามารถมองเห็นวิวด้านล่างใต้สะพานที่เป็นทะเลสาบได้อย่างชัดเจน ทำเอาคนที่กลัวความสูงถึงกับเข่าอ่อนเลยทีเดียว จุดวัดใจอีกหนึ่งบทพิสูจน์คือการเดินข้ามสะพานที่ยาว 156 เมตรนี้ให้ได้ แม้ว่าตอนกลางวันสะพาน Soyanggang Sky Walkจะเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาถ่ายรูปเซลฟี่กันแล้ว พอตกกลางคืนก็มีการเปิดไฟที่ประดับประดาสะพานกระจกใสแห่งนี้ได้อย่างน่าอลังการและสวยงามมาก ๆ โดยเฉพาะการเปิดสปอตไลท์ที่ฉายไปยังกลางสะพาน ช่างเย้ายวนให้เราไปถ่ายรูปอวดลงโซเชียลมีเดียกันเลยทีเดียว แต่หากจะชมความสวยงามของแสงสีในยามค่ำคืนต้องเช็คช่วงเวลาเปิดปิดให้ดี ซึ่งถ้าหากใครเลือก มาเกาหลี ในช่วงนี้ สะพานโซยังกังจะเปิดให้เยี่ยมชมถึง 2 ทุ่มครึ่ง เพราะฉะนั้นรีบจองตั๋วบินไปกันด่วนเลยจ้า

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) เมนูชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อ หมูสไลด์น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย

  ที่พัก : GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน*กรณีที่พักใน โซล ไม่สามารถพักได้ อาจจะเปลี่ยนเป็นเมืองใกล้เคียง

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)


วันที่สาม 3 : เมืองซกโช – Suwon Starfield Library - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเ...
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)

  นำท่านสู่ที่เที่ยวถ่ายรูปสุดชิคแห่งใหม่ Suwon Starfield Library ห้องสมุดที่ได้รับความสนใจอย่างมากเพราะถือเป็นครั้งแรกที่มีการสร้างห้องสมุดในห้างสรรพสินค้าและเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ มีการออกแบบและตกแต่งได้อย่างอลังการสวยงามแปลกตามาก มีหนังสือทั้งหมดประมาณ 500,000 เล่ม เป็นคอลเล็กชันหนังสือขนาดใหญ่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย ให้ท่านเพลิดเพลินกับ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland) (ค่าทัวร์รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่น) ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี สวนสนุกเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ภายในสวนสนุกประกอบไปด้วยโซนต่างๆ 5 โซน ทั้งโซน American Adventure, Zoo Topia, Global Fair, Magic Land และ European Adventure การท่องเที่ยวภายในสวนสนุกแห่งนี้ แนะนำว่า ควรขึ้นรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข และชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดีไม่ว่าจะตัวใหญ่มากถึงใหญ่น้อย ท่านสามารถทดลองสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัดชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ เป็นต้น 

  ห้องสมุดสตาร์ฟิลด์ ซูวอน (별마당 서관)+ป้อมฮวาซอง+ถ้ำควังมยอง ห้องสมุด Starfi...

  ห้องสมุดสตาร์ฟิลด์ ซูวอน (별마당 서관)+ป้อมฮวาซอง+ถ้ำควังมยอง ห้องสมุด Starfield Library ที่เพิ่งเปิดใหม่ในซูวอนนั้นน่าทึ่งมาก! เพลิดเพลินไปกับทัวร์สมัยใหม่และประวัติศาสตร์!

  เอเวอร์แลนด์ (อังกฤษ: Everland) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งของประเทศเกาหลีใต้ สวนสนุกนี้...

  เอเวอร์แลนด์ (อังกฤษ: Everland) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งของประเทศเกาหลีใต้ สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกับเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็นอย่างดี เข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ที่จัดตามตารางประจำวัน ด้วยบัตรเข้าชมแบบ Big 5 ชอบปิ้งในร้านค้าของที่ระลึกและ Outlet เอเวอร์แลดน์ (Everland) ถือว่าเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ตั้งอยู่ที่เมืองยงอิน (Yongin) โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ เอเวอร์แลนด์นั้นถือว่าเป็นเหมือน “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” เลยก็ว่าได้ แถมถูกนิตยสาร Forbes จัดอันดับให้เป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก ในที่ ค.ศ. 2005 โดยแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนสวนสนุกแห่งนี้กว่า 9 ล้านคน ที่ตั้งของสวนสนุกเอเวอร์แลนด์นั้นเหมือนสวนสนุกในฝันจริงๆ เพราะอยู่ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาติ สวยเหมือนในเทพนิยาย ด้านในถูกแบ่งออกเป็น 5 โซนใหญ่ๆ ให้เลือนเล่นกันได้ตามใจชอบ ทั้ง เครื่องเล่นหวาดเสียวเช่น รถไฟเหาะไม้ที่สูงที่สุดในโลก สวนดอกไม้ที่มีดอกไม้นานาชาติสลับสับเปลี่ยนมาออกดอกให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปกันได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งเอเวอร์แลนด์ยังมีสวนสัตว์ซาฟารีอีกด้วย และสัตว์ที่เป็นดาราดังของที่นี้คือเจ้าตัว Liger (ไลเกอร์) หรือลูกแฝดผสมระหว่างสิงโตเพศผู้และเสือเพศเมีย ที่ถือว่าเป็นลูกแฝดไลเกอร์คู่แรกในโลกที่ต้องมาดูที่เอเวอร์แลนด์ที่เดียวเท่านั้น นอกจากนี้อีกหนึ่งสัตว์ที่นักท่องเที่ยวพากันชื่นชอบในความน่ารักคือ เจ้าหมีที่สามารถฟังคำสั่งและสื่อสารกับคนขับรถได้อย่างน่าทึ่ง

 • เที่ยง

   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) 

  เมนู BBQ ปิ้งย่างเกาหลี ทานพร้อมเครื่องเคียงที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือผักกาดหอมกิมจิ ซอส และเกลือ นอกจากนี้ก็มีใบงา หัวไชเท้าดอง ถั่วงอก หัวหอม กระเทียม และ ต้นหอมอีกด้วย


 • บ่าย

  นำทุกท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ง ที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี(COSMETIC CENTER)   เช่นROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ จากนั้นพาท่านไปอิสระช้อปปิ้ง ย่านฮงแด (Hongdae) เป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย มีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆ ก็ยังไม่แพงอีกด้วย


  ฮงแด (Hongdae) เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก(Hongik Universi...

  ฮงแด (Hongdae) เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก(Hongik University) จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็นอีกเส้นหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆก็ยังไม่แพงอีกด้วย ซึ่งจะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการ ของที่ขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่องเขียน และที่เยอะไม่แพ้กันก็คือขนมต่างๆ นอกจากนี้ในบริเวณเดียวกันยังมี โรงละครสำหรับการแสดงเต้นบีบอย ตลาดวันเสาร์ขนาดใหญ่ที่ซึ่งศิลปินนำผลงานศิลปะ ของแฮนด์เมด และเครื่องประดับมาตั้งโชว์และจำหน่าย(เปิดเวลา 13:00-18:00) บริเวณสนามเด็กเล่นใกล้ๆกันด้านหน้ามหาวิทยาลัยฮงอิก ซึ่งวันเสาร์จะเป็นตลาด Free Market ส่วนวันอาทิตย์เรียกว่าตลาด Hope Market และมักจะมีการแสดงคอนเสิร์ตกลางแจ้งและกิจกรรมต่างๆอีกด้วย เนื่องจากถนนย่านฮงแดแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ไม่ซ้ำกับที่อื่น รวมกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมทางศิลปะ การแสดง และงานเทศกาลที่น่าสนใจ นอกจากนี้ตามกำแพงต่างๆรอบมหาวิทยาลัยฮงอิกยังมีงานสตรีทอาร์ทเก๋ๆ หลายภาพที่เพ้นท์อยู่บนกำแพง ซึ่งเป็นสเน่ห์อีกอย่างหนึ่งของย่านนี้ จึงทำให้ฮงแดเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวเมื่อได้มาเที่ยวเกาหลี

 • เย็น

   อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

  ที่พัก : GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน*กรณีที่พักใน โซล ไม่สามารถพักได้ อาจจะเปลี่ยนเป็นเมืองใกล้เคียง

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)


วันที่สี่ 4 : ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบกกุง – หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮั...
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)

        นำทุกท่านช้อปปิ้ง ศูนย์โสมรัฐบาล (Ginseng center) ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบำรุงร่างกายให้ท่านซื้อเป็นของฝาก พาทุกท่านช้อปปิ้งศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้นพาทุกท่านเที่ยวชม พระราชวังเคียงบกกุง(Gyeongbokgung Palace) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าชุด Hunbok) พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 โดยใช้เป็น ศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทั้งที่ประทับและฐานอำนาจของพระ เจ้าแทจอนและต่อเนื่องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอนพระที่นั่งคึนชองจอนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ว่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ้นคั่นเพื่อต้องการแสดงนัยเด่นชัดว่าต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎรอาคารหลังนี้ได้ถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ 50 ปี การปลดแอกจากญี่ปุ่นในเขตพระราชวังยังมีพระตำหนักเคียวฮเวรู เป็นอาคารสองชั้น ตัวพระตำหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน้ำที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน นำท่านย้อนรอยอดีตกลับไปยังสมัยโชซอนหมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก (BUKCHEON HANOK VILLAGE) หมู่บ้านโบราณที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางเมืองใหญ่ ในแต่ละฤดูกาลจะมีบรรยากาศที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง หมู่บ้านแห่งนี้ยังรักษาความสวยงามของหมู่บ้านโบราณดั้งเดิมเอาไว้ได้เป็นอย่างดีถือเป็นหนึ่งในหมู่บ้านแบบฮันอกที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ในประเทศเกาหลีปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม และยังถูกล้อมรอบไปด้วยสถานที่เชิงประวัติศาสตร์อาทิ พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังชางด็อกกุง ซึ่งบ้านฮันอกหลายหลังในหมู่บ้านได้ถูกดัดแปลงให้เป็นศูนย์วัฒนธรรม ร้านอาหารมากมาย ที่นี่มุมถ่ายรูปชิคๆ ที่พลาดไม่ได้ถึง 8 จุด หากใครที่มีเป้าหมายว่าจะเก็บให้ครบทั้ง 8 จุดก็เตรียมฟิตร่างกายให้ดีๆ เพราะในบางจุด จะเป็นเนินที่ค่อนข้างลาดชัน 


  สถานที่แหล่งรวมศูนย์สมุนไพรโสม เพื่อฟังคำบรรยายถึงสรรพคุณต่างๆ ของโสมแต่ละชนิด โ...

  สถานที่แหล่งรวมศูนย์สมุนไพรโสม เพื่อฟังคำบรรยายถึงสรรพคุณต่างๆ ของโสมแต่ละชนิด โดยโสมที่ดีมีคุณภาพ ต้องมีอายุ 6 ปี รัฐบาลเกาหลีได้ใส่ใจกับเรื่องนี้อย่างมากจึงต้องเข้ามาควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การเริ่มปลูกโสม จนกระทั้งการผลิตออกมาเป็นตัวยา “โสมเกาหลี” นั้นมีสารประกอบที่สำคัญอยู่หลายอย่างมีทั้งวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด

  พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) หรือเรียกอีกแบบหนึ่งว่า “พระราชวังคยอ...

  พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) หรือเรียกอีกแบบหนึ่งว่า “พระราชวังคยองบกกุง” เป็นทั้งสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนั้นภายในพระราชวังมีอาคารและตำหนักต่างๆมากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการรุกรานของญี่ปุ่น อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ถูกทำลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลังเท่านั้น พระราชวังทิศเหนือ (Northern Palace) ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของพระราชวังแห่งนี้ เนื่องจากทำเลที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ เมื่อเทียบกับพระราชวังแห่งอื่นๆ เช่น พระราชวังชางด็อกกุง (Changdeokgung) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก และพระราชวังเคียงฮุยกุง (Gyeongheegung) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก อย่างไรก็ตามพระราชวังเคียงบกกุงนั้นขึ้นชื่อว่า เป็นพระราชวังที่สวยงามที่สุด เนื่องจากฉากหลังของพระราชวังนั้นเป็นเขาพูกักซาน จึงทำให้ดูยิ่งใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก คำว่า “เคียงบกกุง” หมายถึง พระราชวังแห่งพรที่มีแสงสว่าง ภายในบริเวณของพระราชวังแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจดังนี้คือ “พระที่นั่งคึนจองวอง (Geunjeongjeon)”และ “ศาลาเคียงฮวยรู (Hyangwonjeong)” ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณสระน้ำ มีทัศนียภาพที่สวยงามมาก และรอบๆ บริเวณตรงประตูจอนชุลมุน จะสามารถเดินผ่านไปถึงถนนซัมจองดองกิล ยังมีร้านขายชุดฮันบกอันเก่าแก่ให้ได้เลือกชม รวมไปถึงหอศิลป์ต่างๆและทำเนียบชองวาแด เมื่อเดินไปรอบๆจะพบส่วนหย่อมที่ให้ความรู้สึกร่มรื่น นอกจากนี้ภายในพระราชวังยังมีพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ (National Palace Museum of Korea) ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของประตูฮึงรแยมุน (Heungnyemun Gate) กับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติ (National Folk Museum) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกในพื้นที่พระราชวังเคียงบกกุง (Hyangwonjeong) อีกด้วย การเดินท่องเที่ยวภายในบริเวณพระราชวัง จะทำให้ได้ซึมซับและรู้จัก วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวเกาหลีมากยิ่งขึ้น ซึ่งภายในบริเวณแห่งนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี ซึ่งเต็มไปด้วยแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจของคนเกาหลี

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6)

  เมนู บูลโกกิ (Bulgogi) อาหารยอดนิยมอีกหนึ่งอย่างของครัวเกาหลีทำจากเนื้อหมูที่หมักจนได้ที่แล้วนำมาผัดกับผักต่างๆ และวุ้นเส้นของเกาหลี พอให้มีน้ำขลุกขลิกเล็กน้อยปรุงรสให้ออกรสหวานเล็กน้อย รับประทานคู่กับข้าวสวย และกิมจิชนิดต่างๆ

 • บ่าย

  ถ่ายภาพด้านหน้า N Seoul Tower ให้ท่านเพลิดเพลินชมทัศนียภาพที่สวยงามของแต่ละฤดูที่แตกต่างกันในช่วงปลาย บรรยากาศแสนโรแมนติก และให้ท่านได้ถ่ายรูปและสัมผัสความสวยงามของบรรยากาศ ที่นี่ยังเป็นที่ๆ มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากคู่รักเพื่อมาคล้องกุญแจไว้ด้วยกันที่ระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจหลากหลายสี (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าลิฟท์)

  จากนั้นพาท่าน ช้อปปิ้งที่แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี (Duty Free) ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา, แว่นตา, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่ จากนั้นให้นำท่านสู่ย่านเมียงดง (Myeongdong) เลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ของแบรนด์เนมชั้นนำต่างๆ เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องสำอางเช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ 

  หอคอยเอ็นโซล หรือ หอคอยโซล (อังกฤษ: N Seoul Tower, Seoul Tower; ฮันกุล: N서울타...

  หอคอยเอ็นโซล หรือ หอคอยโซล (อังกฤษ: N Seoul Tower, Seoul Tower; ฮันกุล: N서울타워) หรือชื่ออย่างเป็นทางการ คือ หอคอยวายทีเอ็นโซล (YTN Seoul Tower) เป็นหอคอยสำหรับชมเมือง ตั้งอยู่ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ หรือบางครั้งเรียก หอคอยนัมซัน (Namsan Tower) เพราะตั้งอยู่บนภูเขานัมซัน ใจกลางกรุงโซล เป็นหอคอยที่มีความสูงจากฐานประมาณ 236.7 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1969 เพื่อเป็นฐานส่งสัญญาณวิทยุและวิทยุโทรทัศน์แห่งแรกของกรุงโซล ซึ่งเป็นปัจจุบันเป็นฐานที่ส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ของหลายสถานี เช่น มุนฮวา, เคบีเอส, เอสบีเอส และเปิดให้เข้าชมเมื่อ ปี ค.ศ. 1980 หอคอยแห่งนี้ได้รับว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งกรุงโซล เนื่องจากมึความสวยงามมาก ในตอนกลางคืน ทำให้เป็นที่สนใจทั้งผู้คนในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ขึ้นไปบนหอคอย เพื่อไปชมความสวยงาม ของกรุงโซลในยามค่ำคืน มีทั้งหอดูดาว มีภัตตาคาร มีร้านส่งเสริมการขายโสมของรัฐบาล[ รวมถึงมีการคล้องแม่กุญแจเป็นจำนวนมากไว้กับรั้วเหล็กที่อยู่ทางด้านล่าง เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงความรัก ซึ่งมัคคุเทศก์เมื่อนำนักท่องเที่ยวมาเที่ยว ณ ที่แห่งนี้มักจะแนะนำให้ทำเช่นนั้น

 • เย็น

  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

  ที่พัก : GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน*กรณีที่พักใน โซล ไม่สามารถพักได้ อาจจะเปลี่ยนเป็นเมืองใกล้เคียง

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)


วันที่ห้า 5 : ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb – ร้านพลอยอเมทิสต์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก –...
 • เช้า

   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7)

  ช้อปปิ้ง ศูนย์สมุนไพร(Hogaenamu Herb) รวมเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณ ช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆ ออกจากตับอย่างปลอดภัยเนื่องจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านั้น ช้อปปิ้งร้านพลอยอเมทิสต์ Amethyst อัญมณีตระกูลควอตส์ที่สีม่วง หรือที่เรียกกันว่า พลอยสีดอกตะแบก เป็นสัญลักษณ์ของความจริงใจและความมั่นคงทางจิตใจ และยังได้รับความนิยมในกลุ่มทางศาสนาเพราะเชื่อว่าช่วยดลบันดาลให้เกิดความเที่ยงธรรมแก่ผู้ปฏิบัติ นำท่านชมพิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum) ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลีและประวัติความเป็นมา จากนั้นนำท่านเรียนรู้วิธีการทำข้าวห่อสาหร่าย หรือคิมบับ (KIMBAP) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน โดยการนำข้าวสุก และส่วนผสมอื่นๆ หลากชนิด เช่น แตงกวา แครอท ผักโขม ไข่เจียว ปูอัด แฮม เป็นต้น แล้วแต่วัตถุดิบที่ท่านสะดวก วางแผ่บนแผ่นสาหร่ายแล้วม้วนเป็นแท่งยาวๆ จากนั้นให้ท่านสวมชุดฮันบก (Hanbok) ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของประเทศเกาหลีใต้ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเพื่อไปอวดคนทางบ้าน 


  ฮอกเก็ตนามู เป็นสมุนไพรที่ขึ้นเฉพาะประเทศเกาหลี 10 ปีจะออกดอกหนึ่งครั้งปลูกบนยอด...

  ฮอกเก็ตนามู เป็นสมุนไพรที่ขึ้นเฉพาะประเทศเกาหลี 10 ปีจะออกดอกหนึ่งครั้งปลูกบนยอดเขาสูง เมื่อนำดอกมาสกัด มีสรรพคุณ ช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆออกจากตับอย่างปลอดภัยเนื่องจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านั้น เกรดส่งออกที่ขายตามห้ามสรรพสินค้าบ้านเรา จะเป็นเกรดบีเท่านั้น ไม่มีเกรดเอ

  พิพิธภัณฑ์สาหร่ายแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะคะ อย่างเช่น การบอกเล่าเรื...

  พิพิธภัณฑ์สาหร่ายแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะคะ อย่างเช่น การบอกเล่าเรื่องราวขั้นตอนความเป็นมาของสาหร่ายตั้งแต่เป็นหัวเชื้อจนถึงขั้นตอนการแพ็กใส่ถุงเลยทีเดียวค่ะ ที่ประเทศเกาหลีใต้สาหร่ายเป็นที่นิยมมาก อาหารเกาหลีมีหลากหลายเมนูที่มีส่วนผสมของสาหร่ายอย่างเช่น พีบิมบับ (ข้าวยำ), คิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย), หรือในซุปและแนงมยอนส่วนมากจะมีส่วนผสมของสาหร่าย

  ข้าวห่อสาหร่ายของเกาหลี ชื่อว่า Kimbap – คิมบับ และคนเกาหลีหลายคนเลยจะติดเรียก G...

  ข้าวห่อสาหร่ายของเกาหลี ชื่อว่า Kimbap – คิมบับ และคนเกาหลีหลายคนเลยจะติดเรียก Gimbap – จิมบับ ซึ่งจริงๆแล้วความหมายเหมือนกันเลย ข้าวห่อสาหร่าย หน้าตาคล้าย Futon Maki หรือ California Roll ของญี่ปุ่นมากๆ แต่จริงๆแล้วรสชาติแตกต่างกันมาก ไส้ที่จะนำมาใส่ในข้าวห่อสร่ายคิมบับมีหลายรสชาติมาก และ ส่วนใหญ่จะเป็นของที่สุกแล้ว หรือ พวกผักดองทั้งหลาย เช่น ทูน่า เนื้อหมูบาบีคิว Bulgogi เนื้อวัว BBQ ไข่ทอดหั่น หรือ แตงกวา แครอทที่ผัดแล้ว ตัดเป็นเส้นๆเพื่อให้ห่อในคิมบับง่ายๆ ผักกาดดองอย่างกิมจิ ก็นำมาใส่ด้วย แต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือ หัวไชเท้าดองสีเหลืองที่เรียกว่า Danmuji Futo Maki ไส้ที่ห่อด้านในส่วนใหญ่จะเป็น ปลาดิบ หรือ ไข่ปลา เป็นของดิบๆ หรือไม่ก็ใส่ซอสมายองเนส จะออกครีมๆ มันๆ ไปทางนั้น Futo Maki บางที่ก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปในข้าว ทำให้ข้าวออกรสชาติเปรี้ยวหอม จิ้มกับโชยุเข้ากันมาก ข้าวที่หุงแล้วนำมาใส่ใน Kimbap จะปรุงด้วยน้ำมันงา และ เกลือ ทำให้คิมบับมีความหอมของน้ำมันงา มันๆ เข้ากับสาหร่ายและ ผักดอง หรือ เนื้อที่ปรุงสุกแล้วข้างในเป็นอย่างมาก

  ชุดฮันบกลักษณะที่ปรากฏในปัจจุบันนั้น ได้รับอิทธิพลมาจากมองโกล ซึ่งถือเป็นการเปลี...

  ชุดฮันบกลักษณะที่ปรากฏในปัจจุบันนั้น ได้รับอิทธิพลมาจากมองโกล ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของชุดฮันบก เนื่องด้วยในราชวงศ์โครยอตอนปลายได้มีการทำสนธิสัญญาสันติภาพกับจักรวรรดิมองโกล (ราชวงศ์หยวน) ในศตวรรษที่ 13 โดยการให้องค์ชายวังคี เสด็จไปเมืองปักกิ่งและอภิเษกกับองค์หญิงมองโกล (**องค์หญิงโนกุก -노국대장공주) ซึ่งต่อมาพระองค์ได้กลับมาเสวยราชสมบัติเป็นพระเจ้าคงมินแห่งโครยอ ส่งผลให้มีการรับเอาศิลปะ วัฒนธรรม รวมถึงรูปแบบของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อย่างเสื้อชอกอรีของสตรีที่มีการออกแบบให้มีสัดส่วนที่ต่างไปจากเดิม จุดสำคัญก็คือการปรับตัวเสื้อให้มีความยาวที่สั้นลง และแขนเสื้อที่ปรับให้แคบและเพิ่มให้มีความโค้งเล็กน้อย และที่สำคัญคือมี “옷고름 –โอซโกรึม” เพิ่มเข้ามาเพื่อใช้ผูกเสื้อให้ติดกันเป็นโบว์บริเวณเอว (ต่อมาในสมัยโชซอนจะค่อยๆเรื่อยไปจนถึงบริเวณหน้าอก) แทนการใช้แถบชิ้นผ้าหรือเส้นไหมที่คาดทับเสื้อชอกอรีที่เอวเหมือนเมื่อก่อน

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่8)

  ข้าวยำเกาหลี บิบิมบับ ข้าว ผักโขม เห็ดหอม ถั่วงอก เห็ดเข็มทอง แตงกวา แครอท และหมูสไลซ์ จัดวางกิมจิและโคชูจังลงไป ท้ายสุดตอกไข่ไก่ใส่ลงตรงกลาง พร้อมเสิร์ฟ หรือ เมนูชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี

 • บ่าย

  อิสระช้อปปิ้ง Hyundai Premium Outlet เป็นเอาท์เล็ตขนาดใหญ่ที่มีแบรนด์ดีไซเนอร์มากมาย และแบรนด์ยอดนิยมที่ถูกรวบรวมไว้ที่นี่ มีสินค้าให้เลือกมากมายรวมถึงเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ และสินค้าสำหรับใช้ในครัวเรือน แวะละลายเงินวอนต่อที่ Local Super Market โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย 

  จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย


 • 17.15

  เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) เที่ยวบินที่ BX747

 • 21.20

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข & ข้อตกลง

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่งและจ่ายเงิน
 • การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

  - กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 10,000 บาท


เงื่อนไขการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย (>=) 30 วัน บริษัทยินดีคืนค่าบริการทั้งหมด
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางระหว่าง (>= AND <=) 15 ถึง 29 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการ 50 %
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า (<) 15 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการทั้งหมด

  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ


อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไปกลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)


  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน


  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


  ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป


  ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์


  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)


  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) 

  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน  

  ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบิน AIR BUSAN (BX) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ 


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ


  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น


  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)


  ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว


  ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม


  ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ ณ สนามบินวันแรก ท่านละ 1,600 บาท สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน


หมายเหตุ
 • กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน


  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง


  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 


  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม


  การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 


  กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้


  มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น


  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 


  ค่าทัวร์สำหรับคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น


     ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณีต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเงื่อนไขนี้ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว การสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เดินทาง และไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

   


ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
 • **กรณีลูกค้าต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาติดต่อคอนเฟิร์มเวลากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง**


ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง
 • **สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ


   กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและหลักฐาน K-ETA พร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์

  - ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯ จำเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น


  เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทยและเกาหลีใต้ (Update 03 กรกฎาคม 2566)

  ส่งหลักฐาน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ที่ได้รับการอนุมัติแล้วของท่านมาให้ที่บริษัท

   โปรดตรวจสอบข้อมูล K-ETA ของท่านให้ถูกต้อง กรณีเอกสารผิดทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

  อัพเดท!!! ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2023 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่มีอายุ 17 ปีหรือต่ำกว่า และอายุ 65 ปีขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการลงทะเบียน K-ETA และ จะมีการขยายระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ K-ETA โดยปรับจาก 2 ปี เป็น 3 ปี สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหลังจาก 00:00 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2023 (ตามเวลามาตรฐานเกาหลี) เท่านั้น! ซึ่งหากใครมีใบอนุญาต K-ETA ที่ได้รับก่อนวันที่ 3 กรกฎาคม 2023 จะยังคงใช้ได้จนถึงวันหมดอายุ

  เงื่อนไขข้างต้น อาจมีการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะทำการแจ้ง Update ให้ท่านลูกค้าก่อนการเดินทาง

   


บทวิจารณ์

0/5
Not Rated
ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์
ไม่มีรีวิว

I TRAVELS CENTER ตรวจสอบแล้ว

Member Since Feb 2021

เริ่มต้นเพียง ฿22,099.00
ขอยกเลิกบริการเสริมพักเดี่ยว เต็มใจพักร่วมกับท่านอื่นที่บริษัททัวร์จัดให้
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
เริ่มต้นเพียง ฿22,099
0 บทวิจารณ์
แพ็คเกจทัวร์ที่คุณอาจกำลังมองหา
เพิ่มเติม แพ็กเกจทัวร์ได้รับคะแนนสูง
เริ่มต้นเพียง ฿6,600
Charming BUSAN YEOSU 5วัน3คืน
เริ่มต้นเพียง ฿6,600
KOREA Cherry Blossom 2024 SEORAKSAN NAMI SEOUL 5วัน3คืน
เริ่มต้นเพียง ฿6,600
KOREA SEOUL NAMI EVERLAND SEOUL TOWER 5วัน3คืน
เริ่มต้นเพียง ฿22,099