Romantic Autumn HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6วัน4คืน

ญี่ปุ่น

Not Rated จาก 0 รีวิว
0/5

ไฮไลท์แพ็คเกจ

สัมผัสความโรแมนติกใบไม้เปลี่ยนสีของฮอกไกโด

เช็คอินโกดังอิฐแดง ขึ้นกระเช้าเขาฮาโกดาเตะ  หุบเขานรกโนโบริเบทสึ 

ตลาดปลาฮาโกดาเตะ สวนหมีสีน้ำตาล โรงงานช็อกโกแลต

อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน! 

พิเศษพัก!! ออนเซ็นโทยะ 1 คืน ฮาโกดาเตะ 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน


กำหนดตารางการเดินทาง / ราคา


30 กันยายน-05 ตุลาคม 2024
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿38,971.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยว
฿9,500.00
07-12 ตุลาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿41,271.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿9,500.00

14-19 ตุลาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿41,271.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿9,500.00

21-26 ตุลาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿40,121.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿9,500.00

25-30 ตุลาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿41,271.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿9,500.00

28 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2024
ผู้ใหญ่
฿40,121.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿9,500.00

01-06 พฤศจิกายน 2024
ผู้ใหญ่
฿38,971.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿9,500.00

04-09 พฤศจิกายน 2024
ผู้ใหญ่
฿38,971.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿9,500.00

08-13 พฤศจิกายน 2024
ผู้ใหญ่
฿38,971.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿9,500.00

11-16 พฤศจิกายน 2024
ผู้ใหญ่
฿38,971.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿9,500.00

15-20 พฤศจิกายน 2024
ผู้ใหญ่
฿38,971.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿9,500.00

18-23 พฤศจิกายน 2024
ผู้ใหญ่
฿38,971.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿9,500.00

22-27 พฤศจิกายน 2024
ผู้ใหญ่
฿37,821.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿9,500.00

27-02 พฤศจิกายน 2024
ผู้ใหญ่
฿44,721.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿9,500.00

กำหนดตารางการเดินทาง

วันแรก 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • 21.30

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋า 

วันที่สอง 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ– เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุ...
 • 01.20

  เดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)  เที่ยวบินที่ XJ620 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบิน และบนเครื่องมีจำหน่าย) 

 • 10.40

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ  


 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) 

 • บ่าย

  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ (Noboribetsu) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่งดงามไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ ทะเลสาบ หนองบึงและแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย มาญี่ปุ่นต้องเช็คอินภูเขาไฟที่ หุบเขานรกจิโกคุดานิ (Jigokudani) เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือดอันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ น้ำร้อนในลำธารของหุบเขาแห่งนี้มีแร่ธาตุกำมะถันซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึ มองเห็นควันจากน้ำพุร้อนพุ่งขึ้นมาตลอดเวลา ให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทยะ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่หลากหลาย และมีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องทิวทัศน์อันงดงาม ออนเซนที่ผ่อนคลาย และกิจกรรมกลางแจ้งมากมาย เหมาะแก่การพักผ่อน

  หุบเขานรกจิโกคุดานิ(Jigokudani noboribetsu ) หรือมีอีกชื่อหนึ่งที่เป็นฉายาที่ได้...

  หุบเขานรกจิโกคุดานิ(Jigokudani noboribetsu ) หรือมีอีกชื่อหนึ่งที่เป็นฉายาที่ได้รับการขนานนามว่า “Hell Valley”ตั้งอยู่เหนือย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึ(Noboribetsu Hot Springs) ภายในจังหวัดฮอกไกโด(Hokkaido) เรียกได้ว่าเป็นหุบเขาที่มีความงดงามอันเลื่องชื่อเลยนะคะ อีกทั้ง น้ร้อนในลำธารของหุบเขาแห่งนี้มีแร่ธาตุกำมะถัน ซึ่งก็เป็นแหล่งต้นน้ำของย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึนั่นเองล่ะค่ะ โดยคนที่ชื่นชอบการผจญภัยแบบเบาๆน่าจะชอบที่นี่ไม่น้อย เพราะจะมีเส้นทางตามหุบเขาสามารถเดินไต่ขึ้นเนินไปเรื่อยๆประมาณ 20-30 นาที วิ่งแรกที่จะเห็นก็จะเป็นบ่อโอยุนุมะ(Oyunuma) ซึ่งบ่อนี้เป็นเป็นบ่อน้ำร้อนกำมะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส พอยิ่งขึ้นไปสิ่งที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนก็ตรงที่จะมีบ่อน้ำร้อนให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆตลอดทาง ก็จะเป็นบ่อเล็กๆ บางบ่อมีอุณหภูมิที่ร้อนกว่า และยังมีบ่อโคลนอีกด้วย น้ำที่ไหลออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็นลำธารเรียกว่า “โอยุนุมะกาว่า(Oyunumagawa)” ซึ่งไหลผ่านป่านเป็นแม่น้ำหลายร้อยเมตร จุดนี้เองเราสามารถนั่งเพลินพร้อมแช่เท้าท่ามกลางทัศนียภาพกันงดงามตระการตาของธรรมชาติที่แน่นมากๆ ยิ่งในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีประมาณกลางเดือนตุลาคนของทุกปี ยิ่งถือเป็นช่วงพีคสุดของการท่องเที่ยวของที่นี่เลยนะคะ เพราะเราจะได้เห็นเหล่าต้นไม้น้อยใหญ่ที่อยู่รายล้อมเราเปลี่ยนเป็นสีแดงๆส้มๆทั่วทั้งพื้นที่ บอกเลยว่าสวยขั้นเทพเลยล่ะค่ะ

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)

  Highlight!  หลังมื้ออาหาร ไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด อาการเหนื่อยล้าได้อย่างดี พร้อมทั้งบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง

  พัก: Toya Sun Palace Onsen 3* หรือระดับใกล้เคียง

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนเดินทาง)  นักท่องเที่ยวและคนญี่ปุ่นหลายคนคงชอบคำๆนี้มาก เพราะว่าการแช่ออนเซ็นก็เหมือนการได...

  นักท่องเที่ยวและคนญี่ปุ่นหลายคนคงชอบคำๆนี้มาก เพราะว่าการแช่ออนเซ็นก็เหมือนการได้พักผ่อนจากการทำงาน การพักผ่อนทุกอย่าง ซึ่งการแช่ออนเซ็นมันได้ประโยชน์มากกว่าที่คิด เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชอบทำกันมาก เพราะว่ารู้สึกสบาย “ออนเซ็น” ก็คือน้ำแร่ของญี่ปุ่นที่มีความร้อน ซึ่งมีความเชื่อว่าเมื่อได้ลงไปแช่แล้วจะทำให้ร่างกายได้ผ่อนคลาย อาการปวดเมื่อยเนื้อตัวจะหายไปโดยฉับพลัน เป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่ง ด้วยความร้อนของน้ำแร่จะช่วยบรรเทาอาการปวดต่างๆที่เกิดขึ้นตามร่างกายได้ น้ำแร่ออนเซ็นที่แช่กันก็มาจากน้ำพุร้อนของญี่ปุ่นที่นำมาให้นักท่องเที่ยว หรือผู้ที่มีโอกาสได้ทำงาน ไปหางานทำที่ประเทศญี่ปุ่นได้มีโอกาสลองแช่ดู เมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วถ้าไม่ลองอาจจะเรียกได้ว่ามาไม่ถึงญี่ปุ่นก็เป็นได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การแช่ออนเซ็นก็มักจะมีกฎกติกามารยาทที่ต้องปฏิบัติตาม - การแช่ออนเซ็น จะมีการแยกบ่อน้ำพุร้อน ของชายและหญิง ซึ่งมีการดูแลจากเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่และเราต้องปฏิบัติตามด้วย ท่านที่ทำงานตามโรงแรมที่มีออนเซ็นให้ลูกค้าแช่เพื่อสุขภาพจะทราบดีอยู่แล้ว ถ้าเดินทางเข้าไปหางานทำต้องรู้เพื่อเป็นความรู้รอบตัวด้วย - ไม่มีการใส่เสื้อผ้าหรือชุดว่ายน้ำใดใดทั้งสิ้นในการแช่ออนเซ็น ต้องเปลือยกายเท่านั้น จะมีผ้าให้เพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้น - ความสะอาดต้องก่อนเป็นอันดับแรก ต้องอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายก่อนทุกครั้งที่จะลงแช่ออนเซ็นเพราะว่าความสะอาดต้องมาก่อน คงไม่มีนักท่องเที่ยวท่านใดที่ฝ่าฝืนกฎลงไปอาบน้ำฟองสบู่ในบ่อออนเซ็นแน่นอน ทุกครั้งก่อนลงและขึ้นมาต้องอาบน้ำเพื่อเป็นการปรับอุณหภูมิร่างกายด้วย ไม่เสี่ยงต่อการป่วย - มารยาทในการแช่ออนเซ็นส่วนมากจะไม่มีการไปแอบมองฝ่ายตรงข้าม ไม่มีการถ่ายภาพ เพราะคงเอากล้องหรือว่ามือถือเข้าไปอาจจะตกลงไปในบ่อได้ เก็บไว้ในล็อกเกอร์เพื่อความปลอดภัยจะดีที่สุด เป็นการพักผ่อนที่น่าสนใจเป็นอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยว เมื่อเหนื่อยจากการทำงาน เหนื่อยจากการหางานทำ เชื่อว่าหลายคนก็คงอยากสบายเนื้อสบายตัว แนะนำว่าการแช่ออนเซ็นอาจจะช่วยให้คุณหายจากอาการปวดเมื่อยได้

วันที่สาม 3 : เมืองโทยะ - จุดชมวิว (Silo Observatory) – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน(รวมค่าเข้า) – เมืองฮาโกด...
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)

  สัมผัสสายลมและแสงแดดที่ จุดชมวิว (Silo Observatory) เป็นจุดชมวิวที่ได้สัมผัสความกว้างใหญ่ของทัศนียภาพ ทะเลสาบโทยะ หรือ โทยะโกะ (Toyako) ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางของฮาโกดาเตะและซัปโปโร เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ เป็นอีกหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ โดยเป็นทะเลสาบรูปวงกลมที่มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร โดยเกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปีที่ผ่านมา นอกจากตัวทะเลสาบแล้ว ยังมองเห็นเกาะนาคาจิมะ เขาอุสุ เขาโชวะชินซัง ย่านโทยะโกะออนเซ็นและปากปล่องภูเขาไฟนิชิยามะ และยังสามารถมองเห็นเขาโยเทย์ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นภูเขาฟูจิแห่งเอโซะทางทิศตะวันตก อิสระให้ท่านได้พักผ่อนและถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

  ชมความน่ารักของหมีสีน้ำตาลที่ สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน  (Showa-Shinzan Bear Park) (ค่าทัวร์รวมค่าเข้าชม แต่ไม่รวมค่าอาหารหมี) ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีกระเช้าภูเขาไฟอุสุ (MT. Usuzan Ropeway) ชมความน่ารักของหมีสีน้ำตาล ที่นี่นั้นเป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาล โดยหมีของที่นี่ได้รับการดูแลและฝึกให้คุ้นเคยกับคน ทำให้ไม่มีนิสัยดุร้าย ท่านสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ำตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส และยังมีโซนห้องสังเกตการณ์พิเศษ ”กรงมนุษย์” ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ำตาลเดินผ่านไปมา และได้ยินเสียงและกลิ่นของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆ ประหนึ่งว่าได้อยู่กับเจ้าหมีพวกนี้ระยะใกล้ พิเศษตรงเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหารเหล่าหมีทั้งหลายด้วย ขนมปัง และแอปเปิ้ล ซึ่งจะมีจุดจำหน่ายอาหารหมีกระจายอยู่ทั่วบริเวณ
  Shikotsu Toya National Park Silo Observatory เป็นจุดชมวิวทะเลสาบโทยะ แบบพาโนราม่...

  Shikotsu Toya National Park Silo Observatory เป็นจุดชมวิวทะเลสาบโทยะ แบบพาโนราม่า และยังสามารถมองเห็นภูเขาน้อยใหญ่ที่อยู่รายรอบ ทะเลสาบโทยะ. ...บริเวณจุดชมวิว ยังมีบริการ เฮลิคอปเตอร์ ชมวิว ร้านของขนมและของฝากขึ้นชื่อของทะเลสาบโทยะ และร้านอาหาร ที่มีรายการกระทะร้อน และหม้อไฟชื่อดัง ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว

  สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน(Showa-Shinzan Bear Park) ตั้งอยู่ใกล้กับ สถานีกระเช้าภูเ...

  สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน(Showa-Shinzan Bear Park) ตั้งอยู่ใกล้กับ สถานีกระเช้าภูเขาไฟอุสุ(Usuzan Ropeway) เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาล นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ำตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุร้ายโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากใครต้องการใกล้ชิดกว่านี้ก็สามารถเข้าไปยังห้องสังเกตการณ์พิเศษ กรงมนุษย์ ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ำตาลเดินผ่านไปมา และได้ยินเสียงและกลิ่นของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากนี้ยังยังขายขนมปัง และแอปเปิ้ล ให้นักท่องเที่ยวได้ป้อนอาหารหมีอีกด้วย

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) 

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยโบราณสถานที่มีคุณค่า และ ยังเป็นเมืองท่าแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นตามสนธิสัญญา สัมพันธมิตร เปรียบเสมือนประตูที่เปิดรับ วัฒนธรรมตะวันตกเข้าสู่ญี่ปุ่น เป็นเมืองเล็กที่น่ารักสงบอบอุ่น ถ่ายรูปเช็คอินชม อาคารอิฐสีแดง (kanemori Red Brick Warehouse) โกดังเก็บสินค้าของเมืองฮาโกดาเตะ เป็นอาคารใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาทดแทนอาคารหลังเก่า ซึ่งถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่เผาทำลาย แต่ยังคงเอกลักษณ์ และ ความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม ภายในขายสินค้าพื้นเมืองต่างๆ มากมายของเมืองฮาโกดาเตะ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากเป็นที่ระลึก  

  Highlight!  หากใครตั้งใจหา ขนม ของฝาก ของที่ระลึก จุดนี้เป็นอีกจุด ที่แนะนำ มีสินค้าที่มีความเป็นญี่ปุ่นมากมายให้เลือกสรร

  เปิดประสบการณ์ขึ้นกระเช้าไปชมวิว เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodateyama Ropeway) (ค่าทัวร์รวมกระเช้าขึ้น-ลง) ชมวิวสวยที่สุดในฮอกไกโด (ติดอันดับ 1 ใน 3 จุดชมวิวที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น อีก 2 แห่งคือ ภูเขา Inasa ที่เมืองนางาซากิและ ภูเขา Rokko ที่เมืองโกเบ) ในช่วงเย็นของวันที่ท้องฟ้าใส ผู้คนต่างมุ่งหน้าไปที่ Hakodate Ropeway เพื่อจับจองพื้นที่ขึ้นไปชมวิวแสงไฟที่ประดับประดาทั่วเมืองฮาโกดาเตะราวกับดวงดาวนับล้านดวงที่พร้อมจะตรึงตาสร้างความประทับใจทันทีที่ได้ขึ้นไปถึงยอดของภูเขา Hakodateyama ที่มีความสูงถึง 334 เมตร จากพื้นดิน

  (กรณีที่กระเช้าปิด (Hakodateyama Ropeway) ทำให้ไม่สามารถขึ้นด้านบนภูเขาได้เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดี ไม่เอื้ออำนวย และปัญหาอื่นๆ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเส้นทางขึ้นชมโดยรถบัสแทนและถ้าหาก เส้นทางรถบัสใช้ไม่ได้ ปิดปรับปรุง หรือมีปัญหาอื่นๆ อาจจะปรับเปลี่ยนไปชม หอคอยโกเรียวคาคุ (Goryōkaku Tower) แทน โดยที่บริษัทฯ ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

  โกดังอิฐแดงริมน้ำ(Red Brick Warehouses) ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำของอ่าวฮาโกดาเตะ ในเ...

  โกดังอิฐแดงริมน้ำ(Red Brick Warehouses) ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำของอ่าวฮาโกดาเตะ ในเมืองฮาโกดาเตะ(Hakodate)ของฮอกไกโด(Hokkaido) โกดังอิฐแดงของที่นี่นั้นเรียกได้ว่าศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และสถานบันเทิงที่ให้บรรยากาศเก่าๆ ด้วยสิ่งก่อสร้างที่ดูคลาสสิกที่แม้จะดูเก่าแก่แต่ก็มีคลาสในเวลาเดียวกัน โดยเดิมทีที่นี่เคยเป็นคลังสินค้าอิฐสีแดงที่เคยใช้ค้าขายในปลายสมัยเอโดะ ภายหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานเป็นคลังสินค้าอีกต่อไปแล้ว จึงได้ทำการปรับเปลี่ยนจนการมาเป็นเหมือนดังปัจจุบันนี่เองล่ะค่ะ ช่วงที่บอกเลยว่าน่ามาสุดๆ ก็ช่วงวันคริสมาสต์ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ธันวาคม จะจัดงาน Hakodate Christmas Fantasy โดยมีต้นคริสมาสต์ขนาดยักษ์ประดับประดาด้วยไฟสวยงาม พร้อมขบวนซานตาครอสมาสร้างความครื้นเครงให้กับนักท่องเที่ยว ภายในการมีงานแสดงไฟสวยงามที่ประดับประดาอยู่ทั่วทั้งบริเวณอย่างอลังการงานสร้าง ซึ่งปกติแล้วจะทำการเปิดไฟก็ประมาณเวลาตั้งแต่ 18:00 น. เป็นต้นไป นอกจากร้านขายของที่ระลึกที่ทันสมัย เสื้อผ้าแฟชั่น ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และร้านขนมหวานแล้ว ยังมีร้านอาหาร ลานเบียร์ โบสถ์สำหรับจัดพิธีแต่งงาน และบริการล่องเรือเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอีกด้วยนะคะ นับว่าเป็นแหล่งที่รวบรวมทุกสิ่งไว้ในที่ที่เดียวอย่างครบครัน แถมยังมีเสน่ห์มากๆเลยล่ะค่ะ

 • เย็น

  อิสระรับประทานอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน  

  ที่พัก: Flex Stay Inn Hakodate 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนเดินทาง)


วันที่สี่ 4 : ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ อาสะอิจิ - เนินชมวิวฮาจิมันซากะ - เมืองซัปโปโร – Duty free – โรงงานช็อกโ...
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)

  เดินเล่นตลาดเช้าฮาโกดาเตะ อาสะอิจิ (Hakodate Asaichi Morning) หรือ Hakodate Morning สัมผัสวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นที่ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ที่รวบรวมแหล่งวัตถุดิบจากทั่วฮอกไกโด ถูกเรียกว่าเป็น"ห้องครัวของชาวฮาโกดาเตะ" เต็มไปด้วยร้านต่างๆ กว่า 300 ร้าน ส่วนใหญ่ มีโซนที่ขายอาหารสด อาหารแห้ง ผลไม้ วิวสุดว้าวเหมือนอยู่ในซีรีส์ เนินชมวิวฮาจิมันซากะ (Hachiman Zaka Slope)  เป็นมุมถ่ายรูปยอดฮิต มีลักษณะเป็นเนินเขาที่ลาดตัวลงไปจนถึงทะเล ในช่วงฤดูหนาวจะมีการประดับไฟไว้ตามต้นไม้ เป็นจุดชมเทศกาล Hakodate Light Up ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง เป็นหนึ่งในวิวเนินที่สวยที่สุดแห่งเมืองฮาโกดาเตะ

  Highlight!  สายซาชิมิห้ามพลาด จะกุ้ง จะปลาหมึก แค่สั่งก็ได้สัมผัสลิ้มรสชาติ ความสดใหม่ เนื้อหวาน เด้งดึ๋ง จนต้องร้องว้าว!!

  Highlight! สายถ่ายรูปห้ามพลาดกับมุมนี้ ให้เดินขึ้นไปบนเนินแล้วถ่ายย้อนลงมา สวยว้าวแน่นอน!

  นี่เป็นตลาดขายอาหารที่โด่งดังในหมู่นักท่องเที่ยวซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสถานีฮาโกดาเต...

  นี่เป็นตลาดขายอาหารที่โด่งดังในหมู่นักท่องเที่ยวซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสถานีฮาโกดาเตะ มีร้านค้าจำหน่ายของกินกว่า 250 ร้านจากฮาโกดาเตะและฮอกไกโด เช่นอาหารทะเลสดใหม่, ผัก, ผลไม้, ขนมหวานและชินไม (อาหารทะเลแปรรูป) พ่อค้าแม่ค้าเปิดร้านกันแต่เช้าตรู่ – เราแนะนำให้ไปทานมื้อเช้าที่ร้านแถวนั้นได้เลย

  เนินเขาฮาจิมันซากะ (Hachiman-Zaka Slope) ในเมืองฮาโกดาเตะมีเสน่ห์ด้วยถนนย้อนยุคท...

  เนินเขาฮาจิมันซากะ (Hachiman-Zaka Slope) ในเมืองฮาโกดาเตะมีเสน่ห์ด้วยถนนย้อนยุคที่เรียงรายไปด้วยอาคารเก่าแก่และทิวทัศน์อันงดงามที่ทอดยาวไปจนถึงทะเล ตัวถนนมีความยาว 270 เมตร ปูด้วยหินเพื่อให้เหล่านักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของแต่ละฤดูกาล นอกจากนี้ในเวลากลางคืนจะมีการประดับไปด้วยแสงไฟที่คอยสร้างบรรยากาศที่สวยงามอีกด้วย

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) 

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (Sapporo) (ใช้เวลาโดยประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองหลักศูนย์รวมความมีสีสันทางเหนือ รวมวัฒนธรรมสุดคลาสสิคอย่างลงตัว ผ่านสถาปัตยกรรมร่วมสมัย เช็คอินหอนาฬิกาแลนด์มาร์ค สายช้อปห้ามพลาด Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี ที่รวบรวมสินค้าราคาพิเศษ และมีชื่อเสียงที่เห็นแล้วต้องรู้ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่นเช่น โฟมถ่านหินภูเขาไฟ วิตามิน อาหารเสริม ครีมต่างๆ ขนมญี่ปุ่นหลากหลายชนิด รวมไปถึงชาเขียว ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของญี่ปุ่น เป็นต้น ให้ทุกท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก ช้อปปิ้งของขึ้นชื่อฮอกไกโดที่ โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ (Shiroi koibito park) ไปเยือนบ้านเกิดคุกกี้ของฝากชื่อดัง ขนมของฝากยอดฮิตจากฮอกไกโดนี้ผลิตโดยบริษัท Ishiya คุกกี้แผ่นบางกรุบกรอบประกบไวท์ช็อคโกแลตหวานละมุน นอกจากสูตรคลาสสิคนี้แล้วยังมีรสชาติใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย โดยสถานที่นี้มาเป็นธีมปาร์คที่มาในรูปแบบสวนสนุกช็อกโกแลต อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งของที่ระลึกด้านหน้าและถ่ายภาพตามมุมสวยๆ มากมาย (ค่าทัวร์ไม่รวมการเข้าชมการผลิตด้านใน)

  โรงงานช็อกโกแลตฮอกไกโด Shiroi koibito park ไปเยือนบ้านเกิดคุกกี้ของฝากชื่อดัง ผจ...

  โรงงานช็อกโกแลตฮอกไกโด Shiroi koibito park ไปเยือนบ้านเกิดคุกกี้ของฝากชื่อดัง ผจญภัยไปในโลกแห่งช็อกโกแลตผ่านนิทรรศการและกิจกรรมมากมาย ร่วมเวิร์กช็อปลองแต่งคุกกี้หรือทำขนมด้วยตัวเอง พร้อมสวนกุหลาบและพิกัดถ่ายรูปสวยๆ ปิดท้ายด้วยการซื้อของฝากที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร ได้ทั้งความสนุก ความรู้ และความทรงจำดีๆ เป็นที่ระลึกมากมาย Shiroi koibito park หรือที่คนไทยเรียกกันว่า โรงงานช็อกโกแลตฮอกไกโด ไม่ใช่โรงงานผลิตขนมจริงๆ นะ แต่เป็นธีมปาร์คที่มาในรูปแบบ สวนสนุกช็อกโกแลต แต่ใช้เดิมชื่อว่า Ishiya chocolate factory ตามชื่อบริษัท แต่เปลี่ยนมาเป็น Shiroi koibito park ตามผลิตภัณฑ์สุดฮิต ที่นี่มีกิจกรรมมากมาย สามารถมาเข้าชมการผลิตช็อกโกแลต ทดลองทำชิโรอิ โคอิบิโตะของตัวเอง เดินเล่นในสวนสไตล์อังกฤษ ชิมขนมที่มีขายเฉพาะที่นี่ ช้อปของฝากไม่ซ้ำใคร และยังมีจุดถ่ายภาพสวยๆ มากมาย ได้ทั้งประสบการณ์ ของฝาก รูปที่ระลึกเก๋ๆ และความประทับใจกลับไปเต็มเปี่ยม ไม่ว่าจะครอบครัวที่มากับเด็กๆ สายหวานผู้หลงรักในช็อกโกแลตและขนม สายถ่ายรูปที่กำลังหาที่แชะภาพสวยๆ หรือคนที่กำลังจัดแพลนเที่ยวฮอกไกโด ก็รับรองว่าสนุกสนานไม่ผิดหวัง

 • เย็น

  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

  ที่พัก: Mystays Susukino 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

  ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง

  หลังจากที่ท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักแล้ว แนะนำให้ท่านเพลิดเพลินเดินเล่นแหล่งกินดื่มหรืออิสระช้อปปิ้งได้ที่ ย่านทานุกิโคจิ (Tanuki Koji) ย่านช้อปปิ้งในร่มยาวประมาณ 1 กิโลเมตรถูกแบ่งเป็น 7 ส่วนหรือ 7 บล็อค สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านขายสินค้ามากมายกว่า 100 ร้าน อาหาร ยา เสื้อผ้า รองเท้า ABC Mart นอกจากสถานที่แห่งนี้ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี จะเป็นแหล่งชอปปิ้งแล้ว ยังใช้เป็นที่จัดกิจกรรม เทศกาลต่างๆ จะใช้เป็นจุดรวมพลของหนุ่มสาว และย่านกินดื่ม ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ย่านแหล่งบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของญี่ปุ่น บาร์ ไนต์คลับ หรือร้านคาราโอเกะ และเป็นแหล่งศูนย์รวมราเม็ง และเป็นแหล่งต้นกำเนิดเมนูดังอย่าง เมนูมิโซะราเมง (Miso Ramen) แสนอร่อย กินได้ไม่เบื่ออีกด้วย!


  ถัดลงมาทางใต้จากสวนโอโดริและรถไฟใต้ดินเพียง 1 สถานี จะเป็นย่าน “ซูซูกิโนะ” ที่มี...

  ถัดลงมาทางใต้จากสวนโอโดริและรถไฟใต้ดินเพียง 1 สถานี จะเป็นย่าน “ซูซูกิโนะ” ที่มีร้านอาหารและแหล่งบันเทิงอยู่รวมกัน ตามชั้นต่างๆ ของหลายอาคารมากกว่า 4,000 ร้าน! ในช่วงกลางคืนย่านนี้จะมีสีสัน เต็มไปด้วยร้านกินดื่ม ที่เที่ยวกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของญี่ปุ่นถึงเปิดดึกแต่ย่านนี้ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรบรรดาคลับบาร์ต่างๆ ส่วนหนึ่งจะอยู่ชั้นบนของอาคาร ต้องขึ้นลิฟต์ไป ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถหาร้านอาหารทานหรือจะเดินเล่นชมแสงสีต่างๆ ได้อย่างไม่ต้องกังวล

  ย่านทะนุกิโคจิ(Tanuki Koji) ถือว่าเป็นย่านช็อปปิ้งชื่อดังของเมืองซัปโปโร(Sapporo...

  ย่านทะนุกิโคจิ(Tanuki Koji) ถือว่าเป็นย่านช็อปปิ้งชื่อดังของเมืองซัปโปโร(Sapporo)เชียวค่ะ ที่ชอบสุดๆก็ตรงการที่เป็นแหล่งช็อปปิ้งในร่มแบบว่าจะแดดแผดเผาหรือฝนตกเท่าไหร่ก็ไม่หวั่นช็อปปิ้งได้แบบไม่มีถอย เพราะที่นี่นั้นเค้าจะมีหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน ยาว 1 กิโลเมตรถ้านับง่ายๆก็ประมาณ 7-8 บล็อกได้ค่ะ จนถึงแม่น้ำ Sosei ที่นี่เปิดมานานเป็นร้อยปีแล้วนะคะ นับว่าเป็นตลาดเก่าแก่ที่เปิดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 แม้จะเก่าแต่บอกเลยว่าเก๋ามากของกินของใช้เดินช็อปกันอย่างเพลิน โดยสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน ขายของที่ระลึก ขนม ของเล่น เครื่องสำอาง ช็อคโกแลต เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ และร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมายย่านนี้ ปัจจุบันมีการจัดเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทะนุกิ ในฤดูร้อน ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมของทุกปี แถวๆนี้ก็จะมีการประดับประดาไปด้วยไฟ และตกแต่งอย่างสวยงาม เรียกได้ว่าเป็นเทศกาลที่พาให้บรรยากาศภานในเมืองและบรรยากาศกาค้าขายคึกคักมากเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะ

วันที่ห้า 5 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หนึ่งวันเต็ม!
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7)

  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยไม่มีรถ อาหาร ไกด์และหัวหน้าทัวร์ให้บริการ ทุกท่านสามารถเดินท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง โดยมีไกด์แนะนำเส้นทาง

  โปรแกรมแนะนำ

  - อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR TOWER) เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ซัปโปโร เป็นทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีร้าน BIG CAMERA จําหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ร้าน100เยน, ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น, ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอาง อาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยู่ที่ชั้น 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับ ความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้งกลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตั้งอยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ จากกลุ่มตึก ย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างที่จุดกลางเมืองติดๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เป็น ศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่าน ซูซูกิโน่ (ค่าทัวร์ไม่รวมตั๋วขึ้น จุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน) 

  - ตลาดปลานิโจ (Nijo Market) ตลาดปลาใจกลางเมืองซัปโปโร แม้มีขนาดไม่ใหญ่มากแต่ด้วยกลางเมือง เดินทางสะดวกและสินค้าครบครัน เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นและต่างชาติจำนวนมาก ตลาดปลาแห่งนี้ประกอบไปด้วยร้านจำหน่ายอาหารทะเลสดๆ ร้านจำหน่ายสินค้าแปรรูป ต่างๆ ห้ามพลาด!!! สำหรับผู้ที่ชื่นชอบรสชาติของปูขนยักษ์อันเลื่องชื่อแห่งเกาะฮอกไกโด ที่ตลาดแห่งนี้ท่านจะเห็นปูขนตัวเป็นๆ ว่ายน้ำในตู้ ที่ต้องบอกว่าราคาไม่แพง หรือจะเป็น หอยเชลย่าง ทานกับโชยุ นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหารที่อยู่ด้านหลังผ้าม่านใสๆ กั้นฉาก หากท่านอยากทานอาหารปรุงสุก สดใหม่ก็สามารถออเดอร์ด้านหน้าและเข้าไปรอนั่งรับประทานด้านหลังได้เลย 

  - ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) ตั้งอยู่ที่เมืองซัปโปโร  (Sapporo) เรียกได้ว่าเป็นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตที่มีความเก่าแก่ไม่เบาของเกาะฮอกไกโดเลย เพราะที่ศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างในช่วงยุคเริ่มพัฒนาเกาะ ไม่เพียงแค่จะมาสักการะขอพรกับเทพเจ้าที่ประทับภายในศาลเจ้ามากถึง 4 องค์ แต่ด้วยความที่ตัวศาลเจ้าเองมีพื้นที่เชื่อมต่อกับสวนมารุยามะทำให้ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวเด็ดๆ อีกแห่งหนึ่งของเมืองเลยทีเดียว และสามารถเดินทางไปได้ง่ายโดยการขึ้นรถบัสประจำทางหรือรถไฟ 

  - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง ก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1888  เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาโดยถอดแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างจากอิฐจำนวนกว่า 2.5 ล้านก้อน ศาลาว่าการมีทางเข้าด้านหน้าและสามารถเดินทะลุไปยังถนนอีกสายที่อยู่ด้านหลังได้ ดังนั้นจึงเป็นหนึ่งทางผ่านที่ผู้คนในเมืองจะใช้เป็นเส้นทางสัญจรภายในเมือง จะเห็นว่ามีผู้คนเดินขวักไขว่ตลอดเวลา 

  - สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ซึ่งแยกเมืองออกเป็นสองฝั่ง คือทางทิศเหนือและทิศใต้ สวนแห่งนี้ก็จะเป็นเสมือนแหล่งโอเอซิสของเมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีและดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ นอกจากจะได้ดื่มด่ำกับความร่มรื่นในสวนแห่งนี้แล้วนั้น โดยสวนถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1871 เพื่อเป็นจุดแบ่งเขต ระหว่างด้านเหนือซึ่งเป็นส่วนของการบริหารเมือง กับด้านใต้ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัย และธุรกิจต่างๆ สวนแห่งนี้ได้กลายเป็นพื้นที่พักผ่อนสำหรับประชาชน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย 

  - หอนาฬิกา (Sapporo Clock) หอนาฬิกาโบราณประจำเมืองซัปโปโรที่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญ แค่ภายนอกก็แสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่ที่ผ่านยุคสมัยมาหลายกาลและเวลา เพราะที่นี่เป็นสิ่งก่อสร้างสไตล์ตะวันตกที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองซัปโปโรด้วย ข้างบนยอดตึกยังมีนาฬิกาโบราณที่ยังทำหน้าที่คอยบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง พร้อมทั้งเสียงระฆังที่ดังกังวานในทุกๆ ชั่วโมง เพื่อบอกเวลา อาคารหลังนี้มีสถาปัตยกรรมเป็นอาคารไม้ที่มีหลังคาสีแดงและผนังสีขาวออกเหลืองในสไตล์บ้านที่นิยมในอเมริกากลางและอเมริกาตะวันตกในช่วงยุคบุกเบิก (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมหอนาฬิกา)

  - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร (Sapporo Beer Museum) ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเบียร์ซัปโปโรในแต่ละยุคสมัย เพราะฮอกไกโดนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตเบียร์ครั้งแรกของประเทศญี่ปุ่น ที่นี่เป็นแหล่งผลิตที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นยี่ห้อที่นิยมที่สุดในประเทศ ซึ่งมีการกลั่นเบียร์ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1877 มาจนถึงปัจจุบัน และยังส่งออกไปทั่วโลกอีกด้วย ที่นี่จึงถือเป็นแหล่งที่เรียนรู้ถึงสินค้าที่มีชื่อเสียงดังไกลระดับโลก 


  เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ซัปโปโร เป็นทั้งห้างสรรพสิ...

  เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ซัปโปโร เป็นทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีร้าน BIG CAMERA จําหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ร้าน100เยน, ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น, ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอาง อาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยู่ที่ชั้น 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับ ความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้งกลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตั้งอยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ จากกลุ่มตึก ย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างที่จุดกลางเมืองติดๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เป็น ศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่าน ซูซูกิโน่

  เมื่อกล่าวถึงฮอกไกโดแล้วคือตัวแทนของ “ความอร่อย” ของฮอกไกโดจะมารวมกันที่ซัปโปโร...

  เมื่อกล่าวถึงฮอกไกโดแล้วคือตัวแทนของ “ความอร่อย” ของฮอกไกโดจะมารวมกันที่ซัปโปโร และที่ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการกินของซัปโปโรคือตลาดกลางขายส่งเมืองซัปโปโร ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด ข้างๆ จะมี “ตลาดโจไก และศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร” ที่คนทั่วไปจะสามารถสนุกสนานกับการรับประทานอาหาร หรือจับจ่ายซื้อของได้ และจะคับคั่งด้วยนักท่องเที่ยวและชาวซัปโปโรที่มาซื้อของทะเลหรือพืชผักผลไม้จากที่ต่างๆ ของฮอกไกโด “ตลาดปลานิโจ” ที่อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโรก็มีชื่อเสียงในฐานะเป็นตลาดที่มีมาตั้งแต่สมัยเมจิ หากต้องการชิมอาหารอร่อยตามฤดูกาลของฮอกไกโดอย่างง่ายๆ หละก็ เชิญที่ตลาดได้เลย ขอเชิญเพลิดเพลินไปกับการชิมข้าวหน้าอาหารทะเลและซูชิ ที่ใช้อาหารทะเลสดๆ ที่เพิ่งซื้อมาในตอนเช้าอย่างเต็มที่ และขอเชิญรรับประทานปูเป็นๆ ในอ่างที่นำมาลวกน้ำร้อน … เป็นความอร่อยที่มีเฉพาะในตลาดเท่านั้น

  ศาลเจ้าฮกไกโด (北海道神宮, Hokkaidō Jingū) เป็นศาลเจ้าชินโตที่ตั้งอยู่ในซัปโปโร...

  ศาลเจ้าฮกไกโด (北海道神宮, Hokkaidō Jingū) เป็นศาลเจ้าชินโตที่ตั้งอยู่ในซัปโปโร ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในสวน Maruyama, Chuō-ku, ซัปโปโร, ฮอกไกโด, ศาลเจ้าฮอกไกโดประดิษฐานสี่ kami รวมถึงจิตวิญญาณของจักรพรรดิเมจิ นักสำรวจยุคแรกๆ ของฮอกไกโด เช่น มามิยะ รินโซ ก็ประดิษฐานอยู่เช่นกัน ประวัติศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2412 โดยคำสั่งของจักรพรรดิเมจิ พิธีบูชาเทพสามองค์ (เทพเจ้าชินโต); Ōkunitama, Ōkuninushi และ Sukunahikona จัดขึ้นที่โตเกียว พวกเขาได้รับการประดิษฐานเป็นเทพเจ้าทั้งสามแห่งการบุกเบิกฮอกไกโด (開拓三神, Kaitaku Sanjin) และต่อมาพวกเขาถูกย้ายไปซัปโปโรโดยเจ้าหน้าที่ใน Kaitakushi รัฐบาลก่อนหน้าของจังหวัดฮอกไกโด อาคารชั่วคราวของศาลเจ้าสามคามิถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2413 ในเมืองซัปโปโร ถึงแม้ว่าที่ตั้งของศาลเจ้าจะแตกต่างจากจุดปัจจุบันที่ศาลเจ้าฮกไกโดตั้งอยู่ก็ตาม ในปี พ.ศ. 2414 ศาลเจ้าถูกสร้างขึ้นในตำแหน่งปัจจุบันและตั้งชื่อว่า "ศาลเจ้าซัปโปโร" (ศาลเจ้าซัปโปโร) และในวันที่ 14 กันยายนได้มีการจัดพิธีเปิด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2432 ถึง พ.ศ. 2489 ซัปโปโร-จินจะได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นหนึ่งในคันเป-ไทฉะ (官幣大社) ซึ่งหมายความว่ามันอยู่ในอันดับที่หนึ่งของรัฐบาลสนับสนุนศาลเจ้า ดวงวิญญาณของจักรพรรดิเมจิได้รับการประดิษฐานใหม่ที่นั่นในปี 2507 และอาคารได้รับการเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการเป็น "ศาลเจ้าฮอกไกโด" ในปัจจุบัน ตัวอาคารถูกไฟไหม้ในปี 1974 และได้รับการบูรณะใหม่ในปี 1978

  ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ(Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง...

  ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ(Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง ทำเนียบแห่งนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อปีค.ศ. 1888 เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศ สหรัฐอเมริกา ทำเนียบแห่งนี้สร้างจากอิฐจำนวนกว่า 2.5 ล้านก้อนซึ่งเป็นอิฐที่ทำจากซิโรอิชิและโทโยชิร่า (Shiroishi&Toyohira) ซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้ ๆ เมืองซัปโปโรส่วนผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิ่น และใช้วัสดุภายใน ประเทศ ในอดีตอาคารแห่งนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ผู้ว่าราชการคนแรกที่ได้ทำงานในตึกนี้คือ มิจิโตชิ อิวามูระ (Michitoshi Iwamura) แล้วใช้งานต่อเนื่องยาวนานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่เป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั้นซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงเก่าหลังนี้ต่อมาทำเนียบถูกไฟไหม้ทำให้มีการบูรณะสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบันทำเนียบอิฐแดงแห่งนี้ได้อนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม และใช้สำหรับต้อนรับบุคคลสำคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น ภายในทำเนียบยังมีข้าวของเครื่องใช้ที่เคยเป็นที่ทำงานของผู้ว่าฯ อีกทั้งยังมีห้องจัดเป็นนิทรรศการแสดงภาพถ่ายและเรื่องราวความเป็นมาของเมืองทั้งลักษณะภูมิศาสตร์ โบราณวัตถุ เรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโลกและฟอลซิลสัตว์ยุคดึกดำบรรที่พบบนเกาะฮอกไกโดให้ได้ชมกัน

  สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park ) 大通公園มีประวัติการก่อตั้งย้อนหลังไปเมื่อหลายสิบ...

  สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park ) 大通公園มีประวัติการก่อตั้งย้อนหลังไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อทางเมืองซับโปโรต้องการสร้างจุดศูนย์กลางที่สามารถเห็นได้เด่นชัดในการแบ่งเมืองทางตอนเหนือและทางตอนใต้ออกจากกันในยุคนั้นอาคารที่ล้อมรอบสวนสาธารณะโอโดริ นั้นเป็นเพียงแค่อาคารไม้ซึ่งในปัจจุบันยังคงเหลืออาคารเหล่านั้นให้เห็นอยู่บ้างในช่วงฤดูร้อนสวนสาธารณะโอโดริจะมีการจัดเทศกาลต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลดอกLilacและงาน YosakoiSoranในช่วงฤดูหนาวสวนสาธารณะแห่งนี้จะเป็นที่จัดแสดงของเทศกาลหิมะประจำปีของเมืองซับโปโรซึ่งจะมีความสวยงามและดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่น้อยส่วนหอโทรทัศน์ก็ตั้งอยู่บนจุดตะวันตกสุดของสวนสาธารณะโอโดริหอโทรทัศน์แห่งนี้เป็นหอที่มีความสูงที่สุดทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะมีความสูงประมาณ147.2 เมตรนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นลิฟต์เพื่อไปชมวิวทิวทัศน์ของเมืองซับโปโรโดยรอบได้โดยเสียค่าบริการ 700 เยน และในบริเวณเดียวกันก็จะมีแหล่งบันเทิงตั้งอยู๋ในแหล่งเดียวกัน ชื่อว่า “ซูซูกิโนะ”ซึ่งเป็นแหล่งบันเทิงที่สำคัญประกอบด้วยร้านอาหารกว่า 4,000 ร้านเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ เพลิดเพลินไปกับอาหารนานาชนิด

  ตัวอาคารสร้างด้วยไม้ตามสไตล์อเมริกันที่ยังหลงเหลืออยู่ไม่กี่ที่ในซัปโปโร ส่วนหอน...

  ตัวอาคารสร้างด้วยไม้ตามสไตล์อเมริกันที่ยังหลงเหลืออยู่ไม่กี่ที่ในซัปโปโร ส่วนหอนาฬิกาได้มีการสั่งเครื่องกลไกของนาฬิกาขนาดใหญ่เข้ามาจากบอสตัน สหรัฐอเมริกา โดยเริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1878 และแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1881 อาคารหลังนี้เคยใช้เป็นหอประชุม, พิพิธภัณฑ์ และเป็นสถานที่สำหรับจัดงานต่างๆ ของเมือง หอนาฬิกานี้จึงเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งแสดงถึงการพัฒนาเกาะฮอกไกโด และได้รับการประกาศให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ โดยปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมความเป็นมาของหอนาฬิกานี้และเหตุการณ์ต่างๆ ในประวัติศาสตร์ของฮอกไกโดที่จัดแสดงไว้ได้

  พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร (Sapporo Beer Museum) นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที...

  พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร (Sapporo Beer Museum) นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าจะไปปักหมุดมากๆและน่าจะถูกใจคอเบียร์อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะ เพราะฮอกไกโดนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตเบียร์ครั้งแรกของประเทศญี่ปุ่น เมืองซัปโปโรจึงเป็นแหล่งผลิตที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นยี่ห้อที่นิยมที่สุดในประเทศ ซึ่งมีการกลั่นเบียร์ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1877 มาจนถึงปัจจุบัน และยังส่งออกไปทั่วโลกอีกด้วย ที่นี่จึงถือเป็นแหล่งที่เราจะสามารถเรียนรู้ถึงสินค้าที่มีชื่อเสียงที่ไม่ได้โด่งดังแค่ระดับประเทศนะคะ เพราะแบรนด์เบียร์ของฮอกไกโดนี้มีชื่อเสียงดังไกลระดับโลกเลยเชียวล่ะค่ะ พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร(Sapporo Beer Museum) นั้นเปิดเป็นทางการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987 โดยในอดีตที่นี่เคยเป็นโรงกลั่นในช่วงยุคเมจิมาก่อน ต่อมาภายหลังจึงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโรนี่เองค่ะ ด้านในของพิพิธภัณฑ์จะแนะนำประวัติของเบียร์ในญี่ปุ่น และกระบวนการขั้นตอนการผลิตเบียร์ ทั้งความละเอียดของข้อมูลและการจัดแสดงนี่ดีหมด เสียอย่างเดียวตรงที่ไม่ค่อยมีข้อมูลภาษาอังกฤษมากนัก ที่น่าจะถูกใจหลายคนแบบสุดก็ตรงบริเวณด้านหลังนิทรรศการมีให้ชิมเบียร์ฟรีอีกด้วยถ้าเดินทางเพลินจนเหนื่อยแล้วอยากหาที่นั่งชิลๆพร้อมเต็มพลังและเบียร์ที่ชิมมันน้อยเกินไป ก็สามารถเดินไปใกล้ๆกับตัวพิพิธภัณฑ์ได้นะคะ เนื่องจากเป็นสวนเบียร์ซัปโปโร(Sapporo Beer Garden) ประกอบด้วยร้านอาหาร 2 ร้าน คือ Garden Grill และ Genghis Kan Hall มีบรรยากาศสบายๆกับการดื่มเบียร์ และรับประทานบาร์บีคิวเนื้อแกะ ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นที่นิยมมากๆและไม่อยากให้พล่ดทีเดียวค่ะ

 • เย็น

  อิสระอาหารเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

  ที่พัก: Mystays Susukino 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

  ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง


วันที่หก 6 : ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8) หรือบริการอาหาร แบบกล่อง SET BOX กรณีที่ พักอยู่ห่างจากสนามบินหรือกรณีห้องอาหารโรงแรมเปิดช้า

  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ ประเทศไทย


 • 11.55

  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)  เที่ยวบินที่ XJ621

  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบิน และบนเครื่องมีจำหน่าย)


 • 17.30

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข & ข้อตกลง

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่งและจ่ายเงิน
 • ค่ามัดจำท่านละ ฿
เงื่อนไขการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย (>=) 30 วัน บริษัทยินดีคืนค่าบริการทั้งหมด
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า (<) 15 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการทั้งหมด
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางระหว่าง (>= AND <=) 15 ถึง 29 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการ 50 %

  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ


อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไปกลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)


  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน


  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) 

  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน  

  ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น


  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


  ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ **กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10 วัน พร้อมชำระค่าน้ำหนัก**  
  ซื้อน้ำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 700  บาท /เพิ่ม 10 กก. ชำระเพิ่ม 1,400 บาท/เพิ่ม 20 กก. ชำระเพิ่ม 3,500 บาท 


  ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป


  ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์


  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)


  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น


  ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม


  ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ


  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)


  ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว


  ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ ณ สนามบินวันแรก  ท่านละ 2,000 บาท / ท่าน สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน


หมายเหตุ
 • กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน


  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง


  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 


  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม


  การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 


  กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้


  มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น


  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 


ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง
 • **สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ


  ประกาศสำคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน


  ** ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนั้น สามารถให้บริการสูงสุดวันละไม่เกิน 11 ชั่วโมง กรณีที่คนขับรถไม่ได้พักโรงแรมเดียวกับกรุ๊ปทัวร์ หรือ คนขับรถต้องนำรถส่งกลับบริษัทฯ จะสามารถให้บริการกรุ๊ปทัวร์ในวันนั้นๆ ได้สูงสุด 10 ชั่วโมง เท่านั้น เพื่อเป็นการเผื่อเวลาให้คนขับรถถึงที่หมายปลายทางนั้นๆ แล้วเวลารวมทั้งสิ้นไม่เกินเวลา 11 ชม. ตามที่กฎหมายกำหนดบังคับ


  *การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนั้น สามารถให้บริการสูงสุดวันละไม่เกิน 11 ชั่วโมง และไม่สามารถขอเพิ่มเวลาใช้บริการรถบัสนำเที่ยวได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง


  หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรมบทวิจารณ์

0/5
Not Rated
ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์
ไม่มีรีวิว

I TRAVELS CENTER ตรวจสอบแล้ว

Member Since Feb 2021

เริ่มต้นเพียง ฿37,821.00
ขอยกเลิกบริการเสริมพักเดี่ยว เต็มใจพักร่วมกับท่านอื่นที่บริษัททัวร์จัดให้
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
เริ่มต้นเพียง ฿37,821
0 บทวิจารณ์
แพ็คเกจทัวร์ที่คุณอาจกำลังมองหา
เพิ่มเติม แพ็กเกจทัวร์ได้รับคะแนนสูง
เริ่มต้นเพียง ฿7,200
OHAYO FUKUOKA คิวชู คุมาโมโตะ ยูฟูอิน 5วัน 3คืน
เริ่มต้นเพียง ฿7,200
Flower Summer TOKYO FUJI 5วัน3คืน
เริ่มต้นเพียง ฿7,200
Explore Journey.. TOKYO FUJI Kamikochi Kawagoe 5วัน 3คืน
เริ่มต้นเพียง ฿7,200
Hokkaido Autumn Falling Leaves ฮอกไกโด โทยะ โจซังเค ซัปโปโร โอตารุ 5วัน3คืน
เริ่มต้นเพียง ฿7,200
แมวกวัก.. 招き猫 TOKYO FUJI 5วัน3คืน
เริ่มต้นเพียง ฿7,200
Red Autumn HOKKAIDO ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โทยะ โจซังเค ซัปโปโร โอตารุ 6วัน4คืน
เริ่มต้นเพียง ฿7,200
Romantic Autumn HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6วัน4คืน
เริ่มต้นเพียง ฿37,821