INSPIRE PLUS KORAE โซล ซูว็อน พระราชวังเคียงบก 5วัน 3คืน

เกาหลีใต้

Not Rated จาก 0 รีวิว
0/5

ไฮไลท์แพ็คเกจ

เที่ยวชม พระราชวังเคียงบกกุง หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก

เช็คอิน Starfield library in Suwon และ INSPIRE MEDIA ART

ย่านดัง DIOR POP-UP STORE ถ่ายภาพ Fairy Tale Village 

ช้อปปิ้งย่านดัง HONGDAE, MYEONGDONG และ OUTLET

  เมนูพิเศษ! Shabu Shabu และ BBQ สไตล์เกาหลี  

  พิเศษพัก! โซล 3 คืน


กำหนดตารางการเดินทาง / ราคา


31 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 2024
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿18,589.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿6,435.00
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยว
฿5,500.00
01-05 สิงหาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿18,589.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿6,435.00
พักเดี่ยว
฿5,500.00

03-07 สิงหาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿18,589.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿6,435.00
พักเดี่ยว
฿5,500.00

07-11 สิงหาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿18,589.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿6,435.00
พักเดี่ยว
฿5,500.00

08-12 สิงหาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿17,419.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿6,435.00
พักเดี่ยว
฿5,500.00

10-14 สิงหาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿16,249.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿6,435.00
พักเดี่ยว
฿5,500.00

14-18 สิงหาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿17,419.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿6,435.00
พักเดี่ยว
฿5,500.00

15-19 สิงหาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿17,419.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿6,435.00
พักเดี่ยว
฿5,500.00

17-21 สิงหาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿16,249.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿6,435.00
พักเดี่ยว
฿5,500.00

21-25 สิงหาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿17,419.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿6,435.00
พักเดี่ยว
฿5,500.00

22-26 สิงหาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿17,419.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿6,435.00
พักเดี่ยว
฿5,500.00

24-28 สิงหาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿15,079.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿6,435.00
พักเดี่ยว
฿5,500.00

28 สิงหาคม-01 กันยายน 2024
ผู้ใหญ่
฿17,419.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿6,435.00
พักเดี่ยว
฿5,500.00

29 สิงหาคม-02 กันยายน 2024
ผู้ใหญ่
฿17,419.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿6,435.00
พักเดี่ยว
฿5,500.00

31 สิงหาคม-04 กันยายน 2024
ผู้ใหญ่
฿15,079.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿6,435.00
พักเดี่ยว
฿5,500.00

กำหนดตารางการเดินทาง

วันแรก 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • 19.00

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป๋า

 • 22.20

  นำท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) เที่ยวบินที่ BX748

วันที่สอง 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – อินชอน - CHINA TOWN + FAIRYTALE VILLAGE - INSPIRE MEDIA ART (...
 • 06.05

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

  อินชอน มีความสำคัญหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากมาย ตะลุยชิมอาหาร CHINA TOWN เต็มไปด้วยร้านอาหารจีน ที่มีทั้งร้านอาหาร ทั้งขนมให้เลือกมากมาย รวมทั้งทั้งคาเฟ่น่ารักๆ มีจุดเช็คอินมากมาย และ เดินชิลๆ  FAIRYTALE VILLAGE หรือ หมู่บ้านนิยาย บ้างก็เรียก หมู่บ้านสีรุ้งเพราะทุกตรอกซอกซอยทาสีตัวอาคารสีสันสดใส มีตัวการ์ตูนน่ารัก และมีร้านค้ามากมาย รวมไปถึงคาเฟ่สุดชิค สไตล์เกาหลี


  อินชอนไชน่าทาวน์ (Incheon Chinatown) Gyeonggi-do Travel, Incheon Travel, Review...

  อินชอนไชน่าทาวน์ (Incheon Chinatown) Gyeonggi-do Travel, Incheon Travel, Review Restaurant, South Korea Travel / History and Culture, Incheon Station, Public Park, Restaurant, Seoul Subway 1, ที่เที่ยว Gyeonggi-do Travel, ที่เที่ยว Incheon Travel, ที่เที่ยวใกล้ Seoul, ฟรีค่าเข้าชม, เที่ยวเกาหลีด้วยตัวเอง อินชอนไชน่าทาวน์ (Incheon Chinatown, 인천 차이나타운) เป็นชุมชนของชาวจีน ซึ่งถือกำเนิดจาก การเปิดท่าเรืออินชอน ในปี ค.ศ. 1883 เพื่อเป็นพื้นที่สำคัญในการขนส่ง และค้าขายสินค้าจากประเทศจีน ในเมืองอินชอน (Incheon), จังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do), ประเทศเกาหลีใต้ ในปัจจุบันนี้ ยังมีชาวจีนที่ยังคงอาศัยอยู่ เป็นรุ่นที่ 2 หรือรุ่นที่ 3 นับจากที่มีการบุกเบิก ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่เปิดโอกาสให้คุณได้สัมผัส ถึงกลิ่นไอและการดำรงไว้ ซึ่งวัฒนธรรมของคนรุ่นก่อน ที่ยังคงมีให้เห็น รวมไปถึงการได้มีโอกาส ได้ลิ้มลองรสชาติอาหารจีน ที่มีให้เลือกสรรหลายร้าน ณ ที่แห่งนี้

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) เมนู พูแดจีแก (BUDAEJJIGAE) หรือมาม่าหม้อไฟสไตล์เกาหลี

  Highlight!   เมนู พูแดจีแก (BUDAEJJIGAE) หรือมาม่าหม้อไฟสไตล์เกาหลี สุดฮอตฮิตที่เห็นแล้ว กระตุกต่อมหิวจริงๆ น้ำซุปเดือดๆ ปุดๆ ผักเคียงล้นๆ พร้อมด้วยเนื้อสัตว์ต่างๆ น่าลิ้มลองไม่น้อย!! • บ่าย

  พิพิธภัณฑ์มีเดียอาร์ตสุดอลังการ INSPIRE MEDIA ART ในโซนของ Aurora  (ค่าทัวร์รวมค่าเข้าชม) ชื่นชมผลงานศิลปะระดับโลก ที่รวมศิลปะกับเทคโนโลยีดิจิทัลสุดล้ำ ทำให้เกิดภาพ แสงสี ตระการตา หากถ่ายภาพหรืออัดคลิปออก มาต้องถูกใจแน่นอน 

  ที่เที่ยวถ่ายรูปสุดชิคแห่งใหม่ Suwon Starfield Library ห้องสมุดที่ได้รับความสนใจอย่างมากเพราะถือเป็นครั้งแรกที่มีการสร้างห้องสมุดในห้างสรรพสินค้าและเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ มีการออกแบบและตกแต่งได้อย่างอลังการสวยงามแปลกตามาก มีหนังสือทั้งหมดประมาณ 500,000 เล่ม เป็นคอลเล็กชันหนังสือขนาดใหญ่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย


  ห้องสมุดแห่งใหม่ของเกาหลี พยอลมาดัง โทซอควัน(Starfield Library 별마당 도서관) ห้...

  ห้องสมุดแห่งใหม่ของเกาหลี พยอลมาดัง โทซอควัน(Starfield Library 별마당 도서관) ห้องสมุดที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวเกาหลีและต่างชาติ เพราะถือว่าเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ มีการออกแบบและตกแต่งได้อย่างสวยงามแปลกตา ซึ่งมีหนังสือ ทั้งหมดในห้องสมุดจำนวน 50,000 เล่ม ถือเป็นครั้งแรกที่มีการสร้างห้องสมุดในห้างสรรพสินค้า Starfield COEX Mall(스타필드 코엑스몰) ห้องสมุดแห่งนี้เป็นห้องสมุดเปิดและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการแต่อย่างใด หนังสือที่มีก็มีมากมายหลากหลายอยากอ่านหนังสือแนวไหนหรือค้นหาหนังสืออะไรสอบถามเจ้าหน้าที่ตรงเคาน์เตอร์ในห้องสมุดได้เลย และต้องบอกเลยว่าเป็นห้องสมุดที่น่านั่งมากๆ มีเก้าอี้ให้นั่งอ่านหนังสือเยอะมาก ถือเป็นห้องสมุดในห้างครั้งแรกที่มีขนาดใหญ่ ท่านผู้อ่านคนไหนหากได้ไปเที่ยวเกาหลีก็อย่าลืมแวะไปชมกันนะ

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

  ที่พัก : GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน*กรณีที่พักใน โซล ไม่สามารถพักได้ อาจจะเปลี่ยนเป็นเมืองใกล้เคียง (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)


วันที่สาม 3 : ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก - ถ่ายภาพด้าน...
 • เช้า

   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2) 

  แหล่งช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี(COSMETIC CENTER) เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ ชมพิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum) เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลีและประวัติความเป็นมา จากนั้นเรียนรู้วิธีการทำข้าวห่อสาหร่าย หรือคิมบับ (KIMBAP) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทานกันอย่างแผ่หลาย โดยการนำข้าวสุก และส่วนผสมอื่นๆ หลากชนิด เช่น แตงกวา แครอท ผักโขม ไข่เจียว ปูอัด แฮม เป็นต้น แล้วแต่วัตถุดิบที่ท่านสะดวก วางบนแผ่นสาหร่ายแล้วม้วนเป็นแท่งยาวๆ แล้วก็หั่นออกเป็นชิ้นพอดีคำ สุดเก๋สวม ชุดฮันบก (Hanbok) ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของประเทศเกาหลีใต้ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเพื่อไปอวดคนทางบ้าน


  พิพิธภัณฑ์สาหร่ายแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะคะ อย่างเช่น การบอกเล่าเรื...

  พิพิธภัณฑ์สาหร่ายแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะคะ อย่างเช่น การบอกเล่าเรื่องราวขั้นตอนความเป็นมาของสาหร่ายตั้งแต่เป็นหัวเชื้อจนถึงขั้นตอนการแพ็กใส่ถุงเลยทีเดียวค่ะ ที่ประเทศเกาหลีใต้สาหร่ายเป็นที่นิยมมาก อาหารเกาหลีมีหลากหลายเมนูที่มีส่วนผสมของสาหร่ายอย่างเช่น พีบิมบับ (ข้าวยำ), คิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย), หรือในซุปและแนงมยอนส่วนมากจะมีส่วนผสมของสาหร่าย

  ข้าวห่อสาหร่ายของเกาหลี ชื่อว่า Kimbap – คิมบับ และคนเกาหลีหลายคนเลยจะติดเรียก G...

  ข้าวห่อสาหร่ายของเกาหลี ชื่อว่า Kimbap – คิมบับ และคนเกาหลีหลายคนเลยจะติดเรียก Gimbap – จิมบับ ซึ่งจริงๆแล้วความหมายเหมือนกันเลย ข้าวห่อสาหร่าย หน้าตาคล้าย Futon Maki หรือ California Roll ของญี่ปุ่นมากๆ แต่จริงๆแล้วรสชาติแตกต่างกันมาก ไส้ที่จะนำมาใส่ในข้าวห่อสร่ายคิมบับมีหลายรสชาติมาก และ ส่วนใหญ่จะเป็นของที่สุกแล้ว หรือ พวกผักดองทั้งหลาย เช่น ทูน่า เนื้อหมูบาบีคิว Bulgogi เนื้อวัว BBQ ไข่ทอดหั่น หรือ แตงกวา แครอทที่ผัดแล้ว ตัดเป็นเส้นๆเพื่อให้ห่อในคิมบับง่ายๆ ผักกาดดองอย่างกิมจิ ก็นำมาใส่ด้วย แต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือ หัวไชเท้าดองสีเหลืองที่เรียกว่า Danmuji Futo Maki ไส้ที่ห่อด้านในส่วนใหญ่จะเป็น ปลาดิบ หรือ ไข่ปลา เป็นของดิบๆ หรือไม่ก็ใส่ซอสมายองเนส จะออกครีมๆ มันๆ ไปทางนั้น Futo Maki บางที่ก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปในข้าว ทำให้ข้าวออกรสชาติเปรี้ยวหอม จิ้มกับโชยุเข้ากันมาก ข้าวที่หุงแล้วนำมาใส่ใน Kimbap จะปรุงด้วยน้ำมันงา และ เกลือ ทำให้คิมบับมีความหอมของน้ำมันงา มันๆ เข้ากับสาหร่ายและ ผักดอง หรือ เนื้อที่ปรุงสุกแล้วข้างในเป็นอย่างมาก

  ชุดฮันบกลักษณะที่ปรากฏในปัจจุบันนั้น ได้รับอิทธิพลมาจากมองโกล ซึ่งถือเป็นการเปลี...

  ชุดฮันบกลักษณะที่ปรากฏในปัจจุบันนั้น ได้รับอิทธิพลมาจากมองโกล ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของชุดฮันบก เนื่องด้วยในราชวงศ์โครยอตอนปลายได้มีการทำสนธิสัญญาสันติภาพกับจักรวรรดิมองโกล (ราชวงศ์หยวน) ในศตวรรษที่ 13 โดยการให้องค์ชายวังคี เสด็จไปเมืองปักกิ่งและอภิเษกกับองค์หญิงมองโกล (**องค์หญิงโนกุก -노국대장공주) ซึ่งต่อมาพระองค์ได้กลับมาเสวยราชสมบัติเป็นพระเจ้าคงมินแห่งโครยอ ส่งผลให้มีการรับเอาศิลปะ วัฒนธรรม รวมถึงรูปแบบของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อย่างเสื้อชอกอรีของสตรีที่มีการออกแบบให้มีสัดส่วนที่ต่างไปจากเดิม จุดสำคัญก็คือการปรับตัวเสื้อให้มีความยาวที่สั้นลง และแขนเสื้อที่ปรับให้แคบและเพิ่มให้มีความโค้งเล็กน้อย และที่สำคัญคือมี “옷고름 –โอซโกรึม” เพิ่มเข้ามาเพื่อใช้ผูกเสื้อให้ติดกันเป็นโบว์บริเวณเอว (ต่อมาในสมัยโชซอนจะค่อยๆเรื่อยไปจนถึงบริเวณหน้าอก) แทนการใช้แถบชิ้นผ้าหรือเส้นไหมที่คาดทับเสื้อชอกอรีที่เอวเหมือนเมื่อก่อน

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่3)  เมนูพิเศษ!! BBQ ปิ้งย่างเกาหลี

  Highlight!   BBQ ปิ้งย่างเกาหลี ทานพร้อมเครื่องเคียงที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือผักกาดหอม กิมจิ ซอส และเกลือ นอกจากนี้ก็มีใบงา หัวไชเท้าดอง ถั่วงอก หัวหอม กระเทียม และ ต้นหอมอีกด้วย.

 • บ่าย

  สถานที่ใหม่ต้องห้ามพลาด ถ่ายภาพด้านนอก DIOR POP-UP STORE แฟชั่นทันสมัย ตัวตึกสง่างาม ที่ถูกออกแบบอย่างจัดเต็มมาทั้งในแง่ความยิ่งใหญ่ หรูหราและอลังการ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มหรือสินค้าภายใน และไม่รับจองคิว หรือ ต่อคิวเพื่อเข้าชม DIOR POP-UP STORE) คนเกาหลีเองยังเรียกที่นี่ว่า Hot Place ถนน SEONGSU-DONG หรือ ย่านซองซู ย่านสุดป๊อปบนถนนสุดชิค มีทั้งร้านเด็ดร้านดัง เหล่าสายถ่ายภาพ ก็ชอบเพราะตึกอาคารตกแต่งสวยงาม หรือ สายเดินเล่นชิลๆ ก็มีค่าเฟ่ให้ดื่มด่ำในรสชาติ หรือสายแฟชั่น ตามเก็บป๊อปอัพสโตร์และอีเวนต์ลิมิเต็ดที่มีอยู่ทุกมุมถนน เช็คแฟชั่นโคเรียสไตล์เก็บไอเท็มของหายากที่ ย่านฮงแด (Hongdae) เป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย มีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจ ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆ ก็ยังไม่แพงอีกด้วย

  ฮงแด (Hongdae) เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก(Hongik Universi...

  ฮงแด (Hongdae) เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก(Hongik University) จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็นอีกเส้นหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆก็ยังไม่แพงอีกด้วย ซึ่งจะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการ ของที่ขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่องเขียน และที่เยอะไม่แพ้กันก็คือขนมต่างๆ นอกจากนี้ในบริเวณเดียวกันยังมี โรงละครสำหรับการแสดงเต้นบีบอย ตลาดวันเสาร์ขนาดใหญ่ที่ซึ่งศิลปินนำผลงานศิลปะ ของแฮนด์เมด และเครื่องประดับมาตั้งโชว์และจำหน่าย(เปิดเวลา 13:00-18:00) บริเวณสนามเด็กเล่นใกล้ๆกันด้านหน้ามหาวิทยาลัยฮงอิก ซึ่งวันเสาร์จะเป็นตลาด Free Market ส่วนวันอาทิตย์เรียกว่าตลาด Hope Market และมักจะมีการแสดงคอนเสิร์ตกลางแจ้งและกิจกรรมต่างๆอีกด้วย เนื่องจากถนนย่านฮงแดแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ไม่ซ้ำกับที่อื่น รวมกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมทางศิลปะ การแสดง และงานเทศกาลที่น่าสนใจ นอกจากนี้ตามกำแพงต่างๆรอบมหาวิทยาลัยฮงอิกยังมีงานสตรีทอาร์ทเก๋ๆ หลายภาพที่เพ้นท์อยู่บนกำแพง ซึ่งเป็นสเน่ห์อีกอย่างหนึ่งของย่านนี้ จึงทำให้ฮงแดเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวเมื่อได้มาเที่ยวเกาหลี

 • เย็น

   อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

  ที่พัก : GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน*กรณีที่พักใน โซล ไม่สามารถพักได้ อาจจะเปลี่ยนเป็นเมืองใกล้เคียง(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)


วันที่สี่ 4 : ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบกกุง – หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮั...
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่4)

  ช้อปปิ้ง ศูนย์โสมรัฐบาล (Ginseng center) ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบำรุงร่างกายให้ท่านซื้อเป็นของฝาก ช้อปปิ้งต่อศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย


  สถานที่แหล่งรวมศูนย์สมุนไพรโสม เพื่อฟังคำบรรยายถึงสรรพคุณต่างๆ ของโสมแต่ละชนิด โ...

  สถานที่แหล่งรวมศูนย์สมุนไพรโสม เพื่อฟังคำบรรยายถึงสรรพคุณต่างๆ ของโสมแต่ละชนิด โดยโสมที่ดีมีคุณภาพ ต้องมีอายุ 6 ปี รัฐบาลเกาหลีได้ใส่ใจกับเรื่องนี้อย่างมากจึงต้องเข้ามาควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การเริ่มปลูกโสม จนกระทั้งการผลิตออกมาเป็นตัวยา “โสมเกาหลี” นั้นมีสารประกอบที่สำคัญอยู่หลายอย่างมีทั้งวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่5) เมนูพิเศษ!!  Shabu Shabu สไตล์เกาหลี

  Highlight!  Shabu Shabu บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อ หมูสไลด์น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทานชาบู 

 • บ่าย

  เที่ยวชม พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าชุด Hunbok) เป็นพระราชวังหลวง รวมถึงเป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศ ที่นี่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาพระราชวังทั้งห้าแห่ง ที่สร้างขึ้นโดยราชวงศ์โชซ็อน เดิมทีพระราชวังมีอาคารและตำหนักต่างๆ มากกว่า 200 หลัง แต่ถูกทำลายลงในช่วงสงครามอิมจิน ปัจจุบันมีอาคารประมาณ 10 หลังที่ได้รับการบูรณะ (พระราชวังเคียงบกกุงปิดทุกวันอังคาร)

  ย้อนรอยอดีตกลับไปยังสมัยโชซอนหมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก (BUKCHEON HANOK VILLAGE) หมู่บ้านแห่งนี้ยังรักษาความสวยงามของหมู่บ้านโบราณดั้งเดิมเอาไว้และมีชื่อเสียงมากที่สุด ปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ซึ่งบ้านฮันอกหลายหลังในหมู่บ้านได้ถูกดัดแปลงให้เป็นศูนย์วัฒนธรรม ร้านอาหารมากมาย ที่นี่มุมถ่ายรูปชิคๆ ที่พลาดไม่ได้ 

  ช้อปปิ้งที่แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี (Duty Free) ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา, แว่นตา, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่ ไปลุยช้อปปิ้งกันต่อย่านเมียงดง (Myeongdong) เลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ของแบรนด์เนมชั้นนำต่างๆ เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องสำอางเช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ 

  พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) หรือเรียกอีกแบบหนึ่งว่า “พระราชวังคยอ...

  พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) หรือเรียกอีกแบบหนึ่งว่า “พระราชวังคยองบกกุง” เป็นทั้งสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนั้นภายในพระราชวังมีอาคารและตำหนักต่างๆมากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการรุกรานของญี่ปุ่น อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ถูกทำลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลังเท่านั้น พระราชวังทิศเหนือ (Northern Palace) ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของพระราชวังแห่งนี้ เนื่องจากทำเลที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ เมื่อเทียบกับพระราชวังแห่งอื่นๆ เช่น พระราชวังชางด็อกกุง (Changdeokgung) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก และพระราชวังเคียงฮุยกุง (Gyeongheegung) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก อย่างไรก็ตามพระราชวังเคียงบกกุงนั้นขึ้นชื่อว่า เป็นพระราชวังที่สวยงามที่สุด เนื่องจากฉากหลังของพระราชวังนั้นเป็นเขาพูกักซาน จึงทำให้ดูยิ่งใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก คำว่า “เคียงบกกุง” หมายถึง พระราชวังแห่งพรที่มีแสงสว่าง ภายในบริเวณของพระราชวังแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจดังนี้คือ “พระที่นั่งคึนจองวอง (Geunjeongjeon)”และ “ศาลาเคียงฮวยรู (Hyangwonjeong)” ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณสระน้ำ มีทัศนียภาพที่สวยงามมาก และรอบๆ บริเวณตรงประตูจอนชุลมุน จะสามารถเดินผ่านไปถึงถนนซัมจองดองกิล ยังมีร้านขายชุดฮันบกอันเก่าแก่ให้ได้เลือกชม รวมไปถึงหอศิลป์ต่างๆและทำเนียบชองวาแด เมื่อเดินไปรอบๆจะพบส่วนหย่อมที่ให้ความรู้สึกร่มรื่น นอกจากนี้ภายในพระราชวังยังมีพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ (National Palace Museum of Korea) ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของประตูฮึงรแยมุน (Heungnyemun Gate) กับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติ (National Folk Museum) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกในพื้นที่พระราชวังเคียงบกกุง (Hyangwonjeong) อีกด้วย การเดินท่องเที่ยวภายในบริเวณพระราชวัง จะทำให้ได้ซึมซับและรู้จัก วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวเกาหลีมากยิ่งขึ้น ซึ่งภายในบริเวณแห่งนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี ซึ่งเต็มไปด้วยแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจของคนเกาหลี

 • เย็น

  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

  ที่พัก : GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน*กรณีที่พักใน โซล ไม่สามารถพักได้ อาจจะเปลี่ยนเป็นเมืองใกล้เคียง (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)


วันที่ห้า 5 : ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb – ร้านพลอยอเมทิสต์ – Hyundai premium outlet – Local Super Mark...
 • เช้า

   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)

  ช้อปปิ้ง ศูนย์สมุนไพร (Hogaenamu Herb) รวมเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณ ช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆ ออกจากตับอย่างปลอดภัยเนื่องจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านั้น ช้อปปิ้งร้านพลอยอเมทิสต์ (Amethyst) อัญมณีตระกูลควอตส์ที่สีม่วง หรือที่เรียกกันว่า พลอยสีดอกตะแบก เป็นสัญลักษณ์ของความจริงใจและความมั่นคงทางจิตใจ และยังได้รับความนิยมในกลุ่มทางศาสนาเพราะเชื่อว่าช่วยดลบันดาลให้เกิดความเที่ยงธรรมแก่ผู้ปฏิบัติ


  ฮอกเก็ตนามู เป็นสมุนไพรที่ขึ้นเฉพาะประเทศเกาหลี 10 ปีจะออกดอกหนึ่งครั้งปลูกบนยอด...

  ฮอกเก็ตนามู เป็นสมุนไพรที่ขึ้นเฉพาะประเทศเกาหลี 10 ปีจะออกดอกหนึ่งครั้งปลูกบนยอดเขาสูง เมื่อนำดอกมาสกัด มีสรรพคุณ ช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆออกจากตับอย่างปลอดภัยเนื่องจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านั้น เกรดส่งออกที่ขายตามห้ามสรรพสินค้าบ้านเรา จะเป็นเกรดบีเท่านั้น ไม่มีเกรดเอ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) ข้าวยำเกาหลี บิบิมบับ (Bibimbap)

  Highlight!   ข้าวยำเกาหลี บิบิมบับ  ข้าวผสมกับผักโขม เห็ดหอม ถั่วงอก เห็ดเข็มทอง แตงกวา แครอท และหมูสไลซ์ จัดวางกิมจิและโคชูจังลงไป ท้ายสุดตอกไข่ไก่ใส่ลงตรงกลาง พร้อมเสิร์ฟ หรือ เมนูชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี

 • บ่าย

  เอาท์เล็ตขนาดใหญ่Hyundai Premium Outlet ที่มีแบรนด์ดีไซเนอร์มากมาย และแบรนด์ยอดนิยมที่ถูกรวบรวมไว้ที่นี่ มีสินค้าให้เลือกมากมายรวมถึงเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ และสินค้าสำหรับใช้ในครัวเรือน แวะละลายเงินวอนต่อที่ Local Super Market โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย 

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย


 • 17.15

  เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) เที่ยวบินที่ BX747

 • 21.20

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข & ข้อตกลง

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่งและจ่ายเงิน
 • การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

  - กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 10,000 บาท


เงื่อนไขการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย (>=) 30 วัน บริษัทยินดีคืนค่าบริการทั้งหมด
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางระหว่าง (>= AND <=) 15 ถึง 29 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการ 50 %
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า (<) 15 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการทั้งหมด

  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ


เงื่อนไขและข้อมูลควรทราบเพิ่มเติม
 • เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทาง

  1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)

  2.เอกสารจากการลงทะเบียนผ่านการอนุมัติระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)

   


อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไปกลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)


  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน


  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) 

  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน  

  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


  ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบิน AIR BUSAN (BX) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 15 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ 


  ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป


  ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์


  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)


  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ


  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น


  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)


  ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว


  ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม


  ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ ณ สนามบินวันแรก  ท่านละ 2,000 บาท / ท่าน สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน


หมายเหตุ
 • กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน


  ค่าทัวร์สำหรับคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น


  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง


  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 


  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม


  การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 


  กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้


  มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น


  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 


     ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณีต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเงื่อนไขนี้ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว การสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เดินทาง และไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

   


ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง
 • **สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ


   กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและหลักฐาน K-ETA พร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์

  - ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯ จำเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น


  เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทยและเกาหลีใต้ (Update 03 กรกฎาคม 2566)

  ส่งหลักฐาน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ที่ได้รับการอนุมัติแล้วของท่านมาให้ที่บริษัท

   โปรดตรวจสอบข้อมูล K-ETA ของท่านให้ถูกต้อง กรณีเอกสารผิดทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

  อัพเดท!!! ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2023 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่มีอายุ 17 ปีหรือต่ำกว่า และอายุ 65 ปีขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการลงทะเบียน K-ETA และ จะมีการขยายระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ K-ETA โดยปรับจาก 2 ปี เป็น 3 ปี สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหลังจาก 00:00 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2023 (ตามเวลามาตรฐานเกาหลี) เท่านั้น! ซึ่งหากใครมีใบอนุญาต K-ETA ที่ได้รับก่อนวันที่ 3 กรกฎาคม 2023 จะยังคงใช้ได้จนถึงวันหมดอายุ

  เงื่อนไขข้างต้น อาจมีการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะทำการแจ้ง Update ให้ท่านลูกค้าก่อนการเดินทาง

   


  หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการแยกตัวออก จากกรุ๊ปทัวร์ ไม่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องขอคิดค่าใช้จ่าย เพิ่ม 150 USD/ต่อท่าน


บทวิจารณ์

0/5
Not Rated
ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์
ไม่มีรีวิว

I TRAVELS CENTER ตรวจสอบแล้ว

Member Since Feb 2021

เริ่มต้นเพียง ฿15,079.00
ขอยกเลิกบริการเสริมพักเดี่ยว เต็มใจพักร่วมกับท่านอื่นที่บริษัททัวร์จัดให้
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
เริ่มต้นเพียง ฿15,079
0 บทวิจารณ์
แพ็คเกจทัวร์ที่คุณอาจกำลังมองหา
เพิ่มเติม แพ็กเกจทัวร์ได้รับคะแนนสูง
เริ่มต้นเพียง ฿6,600
INSPIRE PLUS KORAE โซล ซูว็อน พระราชวังเคียงบก 5วัน 3คืน
เริ่มต้นเพียง ฿6,600
Fall in love BUSAN YEOSU 5วัน3คืน
เริ่มต้นเพียง ฿15,079