TA-DAI-MA ただいま NAGOYA นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ โอซาก้า 5วัน 3คืน

ญี่ปุ่น

Not Rated จาก 0 รีวิว
0/5

ไฮไลท์แพ็คเกจ

พร้อมเปิดประตูสู่ชูบุ ฟินครบรส สุดทุกไลฟ์สไตล์

หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า

ศาลเจ้านัมบะยาซากะ เท็มโปซาน วัดโอสึคันนง 

ช้อปปิ้งย่านซากาเอะ โอเอซิส 21 ทีวี ทาวเวอร์

เที่ยวครบทุกวัน 

พิเศษ!!  • กิฟุ - โอซาก้า - นาโกย่า    เต็มอิ่ม!  เมนูปิ้งย่าง Yakiniku Buffet กำหนดตารางการเดินทาง / ราคา


25-29 กันยายน 2024
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿34,371.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยว
฿6,500.00
28 กันยายน-02 ตุลาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿34,371.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

02-06 ตุลาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿36,671.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

05-09 ตุลาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿37,821.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

09-13 ตุลาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿40,121.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

12-16 ตุลาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿38,971.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

16-20 ตุลาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿37,821.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

19-23 ตุลาคม 2024
ผู้ใหญ่
฿37,821.00
ไม่มีราคาเด็ก (เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี )
฿7,020.00
พักเดี่ยว
฿6,500.00

กำหนดตารางการเดินทาง

วันแรก 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • 21.00

  พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AirAsia X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง


วันที่สอง 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ – กิฟุ - ย่านเมืองเก่าทาค...
 • 00.45

  เดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AirAsia X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ638 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย)

 • 08.40

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!!  ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ

  เดินทางสู่ จังหวัดกิฟุ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ำ อีกทั้งยังมีวัฒนธรรมโบราณที่สืบทอดต่อกันมา บ้านทรงโบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู่มาจนถึงปัจจุบัน เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ในตัวเองอย่างมาก


 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)  

 • บ่าย

  จากนั้นเช็คอินเมืองเก่าอายุกว่า 100 ปีที่ ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า (Takayama Old Town) ย่านที่เต็มไปด้วยอาคารบ้านไม้โบราณและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีจนถึงทุกวันนี้ เดินชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือย่านซันมาชิซูจิ (Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมืองเก่ามีอายุกว่า 300 ปีสร้างบ้านสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ใช้เฉพาะโทนสีน้ำตาลหรือสีดำเท่านั้น ในปัจจุบันนี้ถ้าใครสร้างบ้านหลังใหม่ก็ใช้แค่ 2 สีนี้เท่านั้น เพื่อไม่ให้โดดหรือดูแปลกแยก ย่านนี้มีร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจำหน่ายเหล้าสาเก ร้านทำมิโสะ ร้านซูชิ ไอศกรีม ของหวาน รวมไปถึงสามารถเลือกซื้อของที่ระลึก สินค้าพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้าตา ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายาม่า ถ่ายรูปเช็คอินสะพานนาคาบาชิ (Nakabashi Bridge) สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม่น้ำมิยากาวะซึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่าอีกด้วย อิสระเก็บภาพความประทับใจเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

  Highlight!  แนะนำให้ท่านลิ้มลองของอร่อยของเมืองนี้คือ ซูชิเนื้อฮิดะ  แค่สัมผัสแรกคือเนื้อนุ่มจนละลายในปาก 

  เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลกของญี่ปุ่น หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนที่มีอายุเก่าแก่กว่า 200-300 ปี จุดที่ไม่ควรพลาด คือบ้านเก่าแก่ประจำหมู่บ้านอย่าง Wada House หรือ Kanda House และยังมีบ้านหลายๆ หลังที่เปิดเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก 

  Highlight!  บ้านทรงกัสโซ่ หรือ กัสโซซึริคุ คือบ้านทั้งหลังคาสามเหลี่ยมสูง ตัวบ้านไม่มีการตอกตะปู แต่ใช้วิธีการเข้าไม้ เข้าลิ่ม เข้าเดือย  และใช้การมัดแทน

  ใครที่ชอบกลิ่นอายเก่าๆ ของเมืองโบราณ เราขอพาทุกคนไปรู้จักกับ ทาคายามะ (Takayama)...

  ใครที่ชอบกลิ่นอายเก่าๆ ของเมืองโบราณ เราขอพาทุกคนไปรู้จักกับ ทาคายามะ (Takayama) เมืองเก่าแก่ใน จังหวัดกิฟุ (Gifu) ที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศญี่ปุ่น รายล้อมไปด้วยเทือกเขาสูงใหญ่กว่า 3,000 เมตร เสน่ห์ของเมืองแห่งนี้ก็คือบ้านเรือนทรงโบราณที่ยังคงอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดีตั้งแต่สมัยเอโดะ (Edo Period ค.ศ. 1603-1867 ) ตลอดมาจนถึงสมัยเมจิ (Meiji Era ค.ศ. 1868-1912) ไม่ว่าจะบรรยากาศอันแสนวินเทจ และความงดงามของบ้านเมืองที่สอดคล้องเข้ากับธรรมชาติอย่างลงตัว ต่างก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทาคายามะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

  ถนนมีเสน่ห์แบบโบราณจากยุคเอโดะ เรียงรายไปด้วยร้านอาหาร ร้านค้า โรงเบียร์ และบ้าน...

  ถนนมีเสน่ห์แบบโบราณจากยุคเอโดะ เรียงรายไปด้วยร้านอาหาร ร้านค้า โรงเบียร์ และบ้านแบบดั้งเดิมของพ่อค้าแม่ค้า

  สะพานนาคะบาชิ ตั้งอยู่ที่เมืองทาคายาม่าในเขตฮิดะของจังหวัดกิฟุ ซึ่งเมืองเก่าแห่ง...

  สะพานนาคะบาชิ ตั้งอยู่ที่เมืองทาคายาม่าในเขตฮิดะของจังหวัดกิฟุ ซึ่งเมืองเก่าแห่งนี้ยังคงรักษาบรรยากาศแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม จนกลายเป็นอีกจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับเหล่านักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสเสน่ห์แบบญี่ปุ่นๆท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม สะพานสามารถเห็นได้อย่างโดดเด่นจากสีที่แดงเข้ม ทำให้เป็นจุดที่สังเกตได้ง่าย อีกทั้งสะพานแห่งนี้ยังถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญจุดหนึ่งของเมือง และยังเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตของนักท่องเที่ยวอีกด้วย โดยเฉพาะช่วงที่หิมะตก ตรงจุดนี้จะสวยมากๆ ส่วนการเดินทางไม่ยากเลย เดินจากสถานีรถไฟJR Takayama ประมาณ 10 นาที

  หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ (Shirakawago) เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ด้ว...

  หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ (Shirakawago) เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ด้วยสถาปัตยกรรมบ้านทรงหลังคาทรงมือพนมที่เรียกว่ากัชโชสุคุริซึ่งมีมาแต่โบราณ ทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO หมู่บ้านแห่งนี้ยังคงดำรงการใช้ชีวิตที่มีมาแต่เดิมในอดีต เพื่อต่อสู้กับความหนาวเหน็บและหิมะในฤดูหนาว คุณสามารถมาเที่ยวชิราคาว่าโกะแบบไปเช้าเย็นกลับหรือจะลองสัมผัสบรรยากาศโดยการค้างแรมหนึ่งคืนในหมูบ้านก็ได้

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)  

  ที่พัก: Hotel Koyo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนเดินทาง)


วันที่สาม 3 : โอซาก้า - Duty Free - ศาลเจ้านัมบะ - ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)– Tempozan Harbor Village - ย่า...
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 

  เดินทางสู่ โอซาก้า (Osaka) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) มีชื่อเสียงในด้านอาหาร วัฒนธรรม และชีวิตกลางคืนที่โดดเด่น ช้อปปิ้งที่ Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี ที่รวบรวมสินค้าราคาพิเศษ และมีชื่อเสียงที่เห็นแล้วต้องรู้ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่นเช่น โฟมถ่านหินภูเขาไฟ วิตามิน อาหารเสริม ครีมต่างๆ ขนมญี่ปุ่นหลากหลายชนิด รวมไปถึงชาเขียว ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของญี่ปุ่น เป็นต้น ให้ทุกท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก


  ห้างชินเซเกะ ดูตี้ฟรี(Shinsegae Duty Free) สาขาเมียงดง เป็นห้างที่เพิ่งเปิดใหม่เ...

  ห้างชินเซเกะ ดูตี้ฟรี(Shinsegae Duty Free) สาขาเมียงดง เป็นห้างที่เพิ่งเปิดใหม่เมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2016 ที่มีขนาดใหญ่มาก อยู่ใจกลางกรุงโซล โดยมีโซนเครื่องสำอางค์แบบ Duty Free ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี มีทั้งหมด 15 ชั้น (โซน Duty Free จะอยู่ที่เฉพาะชั้น 8-12 เท่านั้น) เน้นสินค้าแฟชั่น งานดีไซน์ ที่ผสมผสานกันระหว่างความเก่ากับความใหม่ ไปจนถึงแบรนด์หรูระดับโลกอย่างครบครัน แต่ก็มีโซนซุปเปอร์มาร์เก็ตและ Food Court ไว้คอยให้บริการเช่นกัน เรียกได้ว่ามาที่นี่ยังไงต้องได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านแน่นอน นอกจากห้างชินเซเกะ สาขาเมียงดง นี้จะใหญ่เป็นอันดับต้นๆของกรุงโซลแล้ว ยังเป็นสถานที่จัดแสดงผลงานออกแบบและงานศิลปะจากนักออกแบบและศิลปินระดับประเทศไปจนถึงระดับนานาชาติด้วย รวมทั้งที่ห้างนี้ยังเป็นจุดถ่าย รายการ, ละคร และซีรี่ย์ยอดฮิตมาแล้วหลายเรื่องด้วยกัน เช่น The legend of Blue Sea และ Goblin

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) เต็มอิ่ม!  เมนูปิ้งย่าง Yakiniku Buffet

  Highlight! Yakiniku Buffet! สไตล์ญี่ปุ่น สวรรค์ของคนรักปิ้งย่าง เนื้อหมู วางบนตะแกรง เสียงดังซู่ ซ่า หมูสุกพอดี กินกับน้ำจิ้มสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมตักเข้าปาก อ้ามมมมอร่อยยย! 

 • บ่าย

  สายมูต้องมา ศาลเจ้านัมบะยาซากะ (Namba Yasaka Shrine) ตั้งอยู่ในย่านนัมบะของเมืองโอซาก้า ไฮไลท์ของศาลเจ้าแห่งนี้ คือรูปปั้นหน้าสิงโตอ้าปากขนาดใหญ่ ที่เชื่อกันว่า สามารถกลืนกินปีศาจร้าย หรือ สิ่งไม่ดีทั้งหลาย ให้หายไป และนำพามาซึ่งความโชคดีมาให้ เช็คอินจุดไฮไลท์ของเมืองโอซาก้าถ่ายภาพด้านหน้ากับ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ชมปราสาทเก่าแก่ของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่พำนักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ในปัจจุบันปราสาทโอซาก้าก็ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและยิ่งใหญ่ จนนับว่าเป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) 

  จุดพักผ่อนสุดเก๋ จะช้อปหรือจะชิลก็ได้หมดที่ Tempozan Harbor Village เป็นศูนย์รวมความบันเทิงและช้อปปิ้งริมน้ำ ตั้งอยู่ที่โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น และมี Tempozan Market ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ครอบคลุมทั้งเสื้อผ้า ของใช้ ของฝาก ของเล่น ของที่ระลึก และร้านอาหาร เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆ ช้อปปิ้ง ชิมอาหารและชื่นชมทัศนียภาพริมแม่น้ำที่สวยงามได้อีกด้วย

  ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ(Namba Yasaka Shrine) ตั้งอยู่ในย่านนัมบะของเมืองโอซาก้า สามา...

  ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ(Namba Yasaka Shrine) ตั้งอยู่ในย่านนัมบะของเมืองโอซาก้า สามารถเดินเท้าจากจุดถ่ายรูปยอดฮิตอย่างป้ายโฆษณากูลิโกะประมาณ 15 นาทีเท่านั้น มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างหัวสิงโตปั้นหน้าตาดุดันขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้านหน้า ด้วยความสูง 17 เมตร ความกว้าง 11 เมตรและความลึก 7 เมตร โดยเชื่อกันว่าปากของสิงโตตัวใหญ่นั้นจะสามารถกลืนกินสิ่งไม่ดีต่างๆ ปัดเป่าความชั่วร้ายให้หายไป และนำพามาโชคลาภเข้ามา ซึ่งกลายเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาสักการะขอพระเรื่องการเรียนหรือด้านการงานให้เกิดความสำเร็จตามที่มุ่งหวัง อีกทั้งด้วยงานปั้นสิงโตที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแม้จะมีใบหน้าท่าทางที่จะดูดุไปอยู่บ้างก็กลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมสำหรับผู้คนที่มาเยือนศาลเจ้าแห่งนี้เลยทีเดียว

  ปราสาทโอซากะ (ญี่ปุ่น: 大坂城 หรือ 大阪城) เป็นปราสาทญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในแขวงชูโอ...

  ปราสาทโอซากะ (ญี่ปุ่น: 大坂城 หรือ 大阪城) เป็นปราสาทญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในแขวงชูโอ นครโอซากะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น มีบทบาทในช่วงสงครามการรวมประเทศญี่ปุ่นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 16 ในยุคอาซูจิ–โมโมยามะ ปราสาทโอซากะมีสิ่งก่อสร้าง 13 อย่างที่รัฐบาลญี่ปุ่นระบุให้เป็นทรัพย์สมบัติสำคัญในทางวัฒนธรรม สิ่งที่มีชื่อเสียงมากเป็นพิเศษคือ ประตูขนาดใหญ่และและป้อมปราการที่อยู่ตามคูกำแพงเมืองรอบนอก กำแพงสูงชันที่สูงเกือบถึง 30 เมตร นั้นทำมาจากก้อนหินขนาดใหญ่ซึ่งส่งเข้ามาในโอซากะจากเหมืองที่อยู่ห่างออกไปมากกว่า 100 กิโลเมตร ความสูงของกำแพงและความกว้างของคูกำแพงเมืองที่เห็นนั้นไม่สามารถเทียบได้กับปราสาทอื่นๆในญี่ปุ่นได้เลย สิ่งที่น่าสนใจยังรวมถึง หลังคารูปปลาโลมาแปดตัวของหอ และหลังคาอยู่ประดับไปด้วยกระเบื้องและแกะสลักเป็นรูปเสือ ซึ่งทั้งหมดถูกชุบด้วยทองคำ หอสูงของปราสาทได้รับการซ่อมแซมใหม่ในปี พ.ศ. 2540 การซ่อมแซมในครั้งนี้ได้นำโครงสร้างอันงดงามของกำแพงความบริสุทธิ์และความสุกใสของทองคำกลับมาให้เราเห็นอีกครั้ง ความงดงามของปราสาทจึงได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอซากะ ในปี ค.ศ. 1583 โทโยโตมิ ฮิเดโยชิ สั่งให้มีการก่อสร้างปราสาทโอซากะที่บริเวณวัดอิชิยามะฮงกัน โดยนำแบบผังมาจากปราสาทอาซูจิ อันเป็นศูนย์บัญชาการหลักของโอดะ โนบูนางะ โทโยโตมิต้องการจะสร้างให้เหมือนกับปราสาทอาซูจิ แต่สุดท้ายแล้วกลับโดดเด่นกว่า โดยหอคอยหลักมี 5 ชั้น และมีชั้นใต้ดินอีก 3 ชั้น มีใบไม้ทองที่ด้านข้างของปราสาท ทำให้ตัวปราสาทสวยงามโดดเด่นประทับใจผู้พบเห็น ในปี ค.ศ. 1585 เมื่อตัวปราสาทแล้วเสร็จ โทโยโตมิจึงเริ่มแผนขยายตัวปราสาทเพิ่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก จนประทั่งในปี ค.ศ. 1597 การก่อสร้างได้แล้วเสร็จและฮิเดโยชิได้เสียชีวิตลง ตัวปราสาทจึงตกเป็นของบุตรของฮิเดโยชิ คือ โทโยโตมิ ฮิเดโยริ ในปี ค.ศ. 1600 โทกูงาวะ อิเอยาซุ ปราบศัตรูลงได้ในยุทธการที่เซกิงาฮาระและเริ่มจัดตั้งรัฐบาลเอโดะ ในปี ค.ศ. 1614 โทกูงาวะเริ่มโจมตีกองกำลังของฮิเดโยริในช่วงหน้าหนาวจนเข้าสู่ยุทธการการล้อมโอซากะ[2] แม้กองกำลังของโทโยโตมิมีจะน้อยกว่ากองกำลังของโทกูงาวะเกือบครึ่งหนึ่ง แต่ก็สามารถต้านทานทัพ 200,000 นายของโทกูงาวะและรักษากำแพงเมืองเอาไว้ได้ ในช่วงฤดูร้อนปี ค.ศ. 1615 ฮิเดโยริเริ่มขุดคูเมืองรอบนอกเพิ่มขึ้นอีกชั้น โทกูงาวะจึงได้ส่งกองกำลังของตนไปโจมตีปราสาทโอซากะอีกครั้งหนึ่งและสามารถเจาะกำลังทหารของโทโยโตมิเข้าไปในกำแพงเมืองได้เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ปราสาทโอซากะจึงตกเป็นของโทกูงาวะ และตระกูลโทโยโตมิก็ถึงคราอวสาน ในปี ค.ศ. 1620 โทกูงาวะ ฮิเดตาดะ โชกุนคนที่ 2 แห่งตระกูลโทกูงาวะ เริ่มบูรณะและสร้างปราสาทโอซากะขึ้นมาใหม่ ยกระดับหอคอยให้สูงขึ้น ภายนอกมี 5 ชั้น ภายในมี 8 ชั้น ก่อสร้างกำแพงใหม่ให้เป็นเกียรติแต่ตระกูลซะมุไรแต่ละคน กำแพงในสมัยนั้นยังคงอยู่มาจนทุกวันนี้โดยนำหินมาจากทะเลเซโตะใน และสลักยอดด้วยชื่อของตระกูลที่อุทิศให้กับการสร้างกำแพงเหล่านี้ ในปี ค.ศ. 1660 เกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าที่คลังแสงเป็นผลให้เกิดระเบิดและไฟไหม้ตัวปราสาท จากนั้นในปี 1665 เกิดฟ้าผ่าทำให้ตัวปราสาทหลักได้รับความเสียหายและพังลงมา หลังถูกปล่อยทิ้งร้างมานาน รัฐบาลเอโดะต้องการจะซ่อมตัวปราสาทซึ่งมีส่วนให้ต้องซ่อมอีกมาก ในปี 1843 รัฐบาลจึงได้เรี่ยไรเงินจากประชาชนในท้องถิ่นเพื่อสร้างคอคอยขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ในปี ค.ศ. 1868 ปราสาทโอซากะถูกล้อมด้วยกองกำลังจักรพรรดิต่อต้านรัฐบาลเอโดะ และตัวปราสาทก็ถูกเผาในสงครามกลางเมืองสมัยการปฏิรูปเมจิ ต่อมา รัฐบาลเมจิได้ให้ปราสาทโอซากะเป็นคลังแสงผลิตปืน อาวุธยุทธภัณฑ์ และระเบิด เพื่อขยายขีดความสามารถทางการทหารของญี่ปุ่นในตามแบบตะวันตก[3] ในปี ค.ศ. 1928 ได้มีการสร้างหอคอยหลักขึ้นมาใหม่หลังจากที่เทศบาลเมืองโอซากะสามารถระดมทุนจากประชาชนมาจำนวนมาก ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง คลังแสงกลายเป็นแหล่งผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สำคัญของญี่ปุ่น มีคนงานกว่า 60,000 คน และเป็นเป้าหมายการโจมตีทางอากาศของฝ่ายพันธมิตรด้วย ทำให้ปราสาทโอซากะเสียหายอย่างหนักในช่วงท้ายสงครามเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 1945 จากการทิ้งระเบิดครั้งใหญ่ คลังแสงเสียหายไปร้อยละ 90 และคนงานเสียชีวิต 382 คน ในปี ค.ศ. 1995 เทศบาลนครโอซากะเริ่มต้นโครงการบูรณะปราสาทโอซากะอีกครั้ง โดยให้ภายนอกยังคงความเป็นยุคเอโดะ แผนการบูรณะแล้วเสร็จในปี 1997 ตัวปราสาทมีความทันสมัยขึ้นมาก มีลิฟต์ติดตั้งภายในและมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบสมัยใหม่มากมาย

 • เย็น

  เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาท่าน อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

  นอกจากนี้จุดเด่นที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่คือ Tempozan Ferris Wheel เป็นชิงช้าสวรรค์สูง 112 เมตร ซึ่งให้ทิวทัศน์มุมสูงอันงดงามของเมืองและอ่าวโอซาก้า และ Kaiyukan Osaka Aquarium ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น มีสัตว์น้ำมากกว่า 30,000 ตัว จากทั่วโลก และยังสามารถล่องเรือชมวิวกับเรือ Osaka Cruise หรือชมอ่าวโอซาก้ากับเรือ Santa Maria และยังมี Legoland Discovery Center Osaka ซึ่งเป็นสวนสนุกธีมเลโก้ซึ่งจัดในในร่ม (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมสถานที่ และกิจกรรมต่างๆ ในบริเวณ Tempozan Harbor Village)

  นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก จากนั้นแนะนำให้ท่านอิสระท่องเที่ยวย่านชินไซบาชิ
  ที่พัก: Hotel Sarasa Namba/Shinsaibashi Or Sarasa hotel Shin-Osaka 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนเดินทาง)

  กรณีที่ได้พัก Sarasa hotel Shin-Osaka ท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวด้วยตัวเอง โดยการนั่งรถไฟไปย่านชินไซบาชิเพียง 10 นาที กรณีที่ได้พัก Hotel Sarasa Namba หรือ Hotel Sarasa Shinsaibashi ท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวด้วยตัวเองโดยการเดินเพลิดเพลินย่านชินไซบาชิได้ เช็คอินย่านดัง ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) ย่านช้อปปิ้งขนาดมหึมาระยะทางกว่า 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านเครื่องสำอาง ร้านขายเสื้อผ้า ร้านปลอดภาษี (Duty Free) ร้าน 100 เยน ไปจนถึงร้านอาหารและคาเฟ่ก็รวมตัวกันอยู่ที่นี่ และจุดเด่นคือมี ป้ายไฟกูลิโกะ (Glio LED) ป้ายไฟที่ไม่เพียงบ่งบอกความนิยมของแบรนด์ขนมชื่อดังอย่างกูลิโกะเท่านั้น แต่ยังเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้าอีกด้วย โดยป้ายไฟกูลิโกะ (Glico LED) ตั้งอยู่บริเวณสะพานเอบิซึบาชิ (Ebisubashi Bridge) สะพานเล็กๆ ที่เชื่อมต่อระหว่าง ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) กับย่านชินไซบาชิ ย่านการค้ายอดนิยมของโอซาก้า
  Tempozan Ferris Wheel opened to the public on July 12, 1997, and was then the ta...

  Tempozan Ferris Wheel opened to the public on July 12, 1997, and was then the tallest Ferris wheel in the world.[2] During the 17-minute ride it offers a view of Osaka Bay and surrounding areas, including Mount Ikoma to the east, Akashi Kaikyō Bridge to the west, Kansai International Airport to the south, and the Rokko Mountains to the north. The wheel has colored lights that provide a weather forecast for the next day. Orange lights indicate a sunny day, green lights a cloudy day and blue lights indicate rain. The Daikanransha Ferris wheel at Palette Town in Odaiba, Tokyo, which opened in 1999, has the same diameter as Tempozan, but 2.5 metres more in total height. Sky Dream Fukuoka opened in 2002 and has a diameter of 112 metres and a total height of 120 metres, but ceased operating in September 2009. The Diamond and Flower Ferris Wheel at Kasai Rinkai Park, east of Tokyo, opened in 2001 and has a diameter of 111 metres and a height of 117 metres.

  ย่านมินามิ นัมบะ (Minami Namba) และย่านชินไซบาชิ(Shinsaibashi) ตั้งอยู่ทางตอนใต้...

  ย่านมินามิ นัมบะ (Minami Namba) และย่านชินไซบาชิ(Shinsaibashi) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองโอซาก้า (Osaka) เรียกได้ว่าเป็นย่านยอดสุดฮอตของเหล่านักท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้ บอกเลยว่าถ้ามาโอซาก้าแล้วไม่มาเที่ยวย่านนี้ถือว่ามาไม่ถึง เนื่องจากเป็นย่านศูนย์กลางการช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโอซาก้าและภูมิภาคคันไซทีเดียวค่ะ แถมยังมีแลนด์มาร์กของเมืองอย่างเจ้าป้ายกลูลิโกะอยู่ที่ย่านนี้อีกด้วย โดยจะมีหลายช้อปปิ้งสตรีทรวมตัวกันอยู่ระหว่างสถานีรถไฟนัมบะ(Namba) และสถานีรถไฟชินไซบาชิ(Shinsaibashi Station) เป็นรวบรวมแหล่งบันเทิงต่างๆ ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้ามากมายให้ได้เลือกช๊อปกันอย่างจุใจ บอกเลยว่าเดินทีมีเมื่อยแน่ค่ะเพราะของเยอะจริงอะไรจริง การเดินทางก็สะดวกแบบสุดๆเพราะสามารถเดินทางด้วยรถไฟใต้ดิน หรือรถบัสประจำทางก็ได้ทั้งนั้น ย่านนี้เป็นย่านที่จะได้สัมผัสกับบรรยากาศเมืองโอซาก้าจริงๆ คล้ายกับย่านคิตะ หรือ อูเมดะ(Umedaที่อยู่ทางตอนเหนือของเมืองไม่ว่าจะมาช้อปปิ้งหรือแค่มาเดินเล่นก็คุ้มค่า ที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวไม่ได้จำกัดแค่แนวช็อปปิ้งนะคะ เนื่องจากแนววัฒนธรรมย่านนี้ก็มีให้ได้ชมกัน ไม่ว่าจะเป็น โรงละครแห่งชาติบุนราคุ โรงละครโชชิคูซะ ตรอกโฮเซนจิ โยโคโช และพิพิธภัณฑ์ภาพอุคิโยเอะคามิกาตะ บอกเลยว่าย่านนี้ของเค้าดีจริงมาย่านเดียวเที่ยวได้ครบทุกรูปแบบเลยล่ะค่ะ

วันที่สี่ 4 : Mitsui Outlet Park Jass Dream Nagashima – นาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านโอสึ – วัดโอสึคันนง – ถนนช...
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5) 

  ตะลุยช้อปปิ้งที่ Mitsui outlet park jazz dream เป็นที่นิยมอย่างมาก มีร้านค้าแบรนด์เสื้อผ้าเด็กจนถึงผู้ใหญ่ รองเท้า และเครื่องประดับมากมาย ซึ่งรวมทั้งแบรนด์ดัง แบรนด์หรูมากมายของต่างประเทศ และแบรนด์แฟชั่นชั้นนำของญี่ปุ่น ที่เป็นที่นิยมต่างๆ และตรงกลางห้างยังมีพื้นที่สำหรับนั่งเล่นอีกด้วย

  นำท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า(Nagoya)(ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองที่มีความสำคัญทั้งทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ย่านฮ็อตตำแหน่งฮิตมีหรือจะพลาด ย่านโอสึ (Osu Shopping Street) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เป็นย่านที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ สินค้าแฟชั่น สินค้าของมือสองและสถานที่ท่องที่ยวมากมายครบจบที่นี่


 • เที่ยง

   อิสระรับประทานอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

 • บ่าย

  มูเตลูจงรักจงรัก วัดโอสึคันนง (Osu Kannon Temple) วัดพุทธที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าคันนง เชื่อกันว่าช่วยให้ผู้คนสมหวังในความรัก ช้อปกระจายกันต่อ ถนนช้อปปิ้งซากาเอะ (Sakae) ถือเป็นย่านการค้าที่คึกคักและทันสมัยที่สุดของนาโกย่า เดินช้อปจนลืมเวลา มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่งมากในย่านนี้ และยังเป็นแหล่งรวบรวมของร้านแบรนด์เนมยอดนิยมอย่าง H&M, Bershka, Adidas, miu miu, GAP, Louis Vuitton หากช้อปจนเหนื่อยมีร้านอาหาร คาเฟ่ ให้เลือกชิมอาหารต่างๆ และนั่ง พักให้หายเหนื่อย สุดยอดถือว่าครบมาก! 

  หากพอมีเวลาแนะนำให้ท่านอิสระท่องเที่ยวสุดยอด โอเอซิส 21 (Oasis 21) เป็นอาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่นด้วยพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่บนชั้นดาดฟ้า เรียกว่า "สวนน้ำวน" (Waterfall Garden) จุดชมวิวที่ฮิตตลอดกาล หอคอยโทรทัศน์นาโกย่า (Nagoya TV Tower) เป็นหอคอยสูง 180 เมตร ถือว่าเป็นจุดชมวิวเมืองนาโกย่าแบบ 360 องศา จากชั้น 100 โอ้โห ! จะสวยงามเต็มตาแค่ไหน หรือจะชมพิพิธภัณฑ์ ต่อด้วยร้านอาหาร ช้อปปิ้งในร้านขายของที่ระลึก อะไรจะครบขนาดนี้เนี่ย คุณพระ! (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชม โอเอซิส 21 และ หอคอยโทรทัศน์นาโกย่า หรือพื้นที่อื่นๆ บริเวณซากาเอะ) 

  สมควรแก่เวลา เจอกัน ณ จุดนัดหมาย


 • เย็น

  อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

  ที่พัก: Green Rich Hotel Nagoya Nishiki 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)


วันที่ห้า 5 : ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6) หรือบริการอาหารเช้าแบบ SET BOX กรณีที่พักอยู่ห่างสนามบิน หรือกรณีห้องอาหารโรงแรมเปิดช้า

 • 06.00

  สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี่ปุ่น และเตรียมตัวเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 • 10.30

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ639 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบิน และบนเครื่องมีจำหน่าย)


 • 14.35

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข & ข้อตกลง

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่งและจ่ายเงิน
 •  การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

  - กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 15,000 บาท

  - ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 15-20 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น


เงื่อนไขการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
 • *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ


  .   กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง

  ยกเลิกการเดินทาง 45 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดขึ้นจริงเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจำโรงแรม  หรืออื่นๆ) 

  ยกเลิกการเดินทาง 25-45 วันก่อนการเดินทาง   คืนมัดจำ 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น จริงเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจำโรงแรม หรืออื่นๆ ) 

  ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 25 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุในโปรแกรมอัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไปกลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)


  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน


  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) 

  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน  

  ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น


  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


  ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ **กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10 วัน พร้อมชำระค่าน้ำหนัก**  
  ซื้อน้ำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 700  บาท /เพิ่ม 10 กก. ชำระเพิ่ม 1,400 บาท/เพิ่ม 20 กก. ชำระเพิ่ม 3,500 บาท 


  ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป


  ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์


  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ


  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น


  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)


  ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว


  ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม


  ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ ณ สนามบินวันแรก  ท่านละ 2,000 บาท / ท่าน สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน


หมายเหตุ
 • กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน 


  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 


  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง


  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 


  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม


  การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 


  กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้


  มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น


  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 


ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง
 • **สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ


  หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  *การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนั้น สามารถให้บริการสูงสุดวันละไม่เกิน 11 ชั่วโมง และไม่สามารถขอเพิ่มเวลาใช้บริการรถบัสนำเที่ยวได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง


  ** ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนั้น สามารถให้บริการสูงสุดวันละไม่เกิน 11 ชั่วโมง กรณีที่คนขับรถไม่ได้พักโรงแรมเดียวกับกรุ๊ปทัวร์ หรือ คนขับรถต้องนำรถส่งกลับบริษัทฯ จะสามารถให้บริการกรุ๊ปทัวร์ในวันนั้นๆ ได้สูงสุด 10 ชั่วโมง เท่านั้น เพื่อเป็นการเผื่อเวลาให้คนขับรถถึงที่หมายปลายทางนั้นๆ แล้วเวลารวมทั้งสิ้นไม่เกินเวลา 11 ชม. ตามที่กฎหมายกำหนดบังคับ


  ประกาศสำคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน


บทวิจารณ์

0/5
Not Rated
ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์
ไม่มีรีวิว

I TRAVELS CENTER ตรวจสอบแล้ว

Member Since Feb 2021

เริ่มต้นเพียง ฿34,371.00
ขอยกเลิกบริการเสริมพักเดี่ยว เต็มใจพักร่วมกับท่านอื่นที่บริษัททัวร์จัดให้
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
เริ่มต้นเพียง ฿34,371
0 บทวิจารณ์
แพ็คเกจทัวร์ที่คุณอาจกำลังมองหา
เพิ่มเติม แพ็กเกจทัวร์ได้รับคะแนนสูง
เริ่มต้นเพียง ฿7,200
OHAYO FUKUOKA คิวชู คุมาโมโตะ ยูฟูอิน 5วัน 3คืน
เริ่มต้นเพียง ฿7,200
Flower Summer TOKYO FUJI 5วัน3คืน
เริ่มต้นเพียง ฿7,200
Explore Journey.. TOKYO FUJI Kamikochi Kawagoe 5วัน 3คืน
เริ่มต้นเพียง ฿7,200
Hokkaido Autumn Falling Leaves ฮอกไกโด โทยะ โจซังเค ซัปโปโร โอตารุ 5วัน3คืน
เริ่มต้นเพียง ฿7,200
แมวกวัก.. 招き猫 TOKYO FUJI 5วัน3คืน
เริ่มต้นเพียง ฿7,200
Red Autumn HOKKAIDO ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โทยะ โจซังเค ซัปโปโร โอตารุ 6วัน4คืน
เริ่มต้นเพียง ฿7,200
Romantic Autumn HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6วัน4คืน
เริ่มต้นเพียง ฿34,371